o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


Zákon implementující směrnici MiFID II postoupen do Senátu – senátní tisk 126/0

11.5.2017

Dne 9. května 2017 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, k projednání Senátu. Návrh zákona je evidován jako senátní tisk 126.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, zejména

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD).

V Poslanecké sněmovně byly k návrhu zákona přijaty rozsáhlé pozměňovací návrhy, kterými se především adaptovala:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití (SFTR),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs), a
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů (BMR).

Dále se pozměňovacími návrhy provedla transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 k MAR, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (směrnice Komise o whistleblowingu).

Ve vztahu k investičním fondům byl zrušen zákaz změny investiční strategie a došlo k upřesnění definice kvalifikovaného investora umožňující při investici ve výši 1 mil. Kč tuto investici rozložit do více investičních fondů. Také se umožňuje, aby test vhodnosti u kvalifikovaného investora provedl i obhospodařovatel nebo jím pověřená osoba. Pro uzavřené fondy kvalifikovaných investorů se také ruší povinnost se po 10 letech otevřít. Provádí se i další dílčí upřesnění, včetně dokončení transpozice směrnice UCITS V, zejména ve vztahu k whistleblowingu a transparenci odměňování.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládá aktualizovaná důvodová zpráva a vyznačení změn, zohledňující změny provedené ve Sněmovně a publikaci prováděcích předpisů k MiFID II v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. března 2017.

Dokumenty ke stažení

vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava