o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


investice / Informace ke zveřejňování statistik k emisi Dluhopisu Republiky

3.12.2018

Statistiky ohledně množství držitelů Dluhopisu Republiky a celkové upsané hodnotě budou obdobně jako informace o pokladním plnění státního rozpočtu či statistik z jednotlivých slosování Účtenkovky zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí vždy první pracovní den následující po skončení příslušného upisovacího období.

V případě první emise, jejíž upisovací období je stanoveno na 3.12.2018-18.1.2019, tak bude souhrnná informace zveřejněna v pondělí 21.1.2019 ve 14 hodin. Tato periodicita informování odpovídá zvolené koncepci nepřetržitého prodeje dluhopisů, kdy je upisovací období stanoveno předem a není omezeno žádným limitem.

Zdroj: MFtiskové zprávy / Nepozorovaná, ale o to důležitější: přirozená úroková sazba v ČR

Listopad 2018

30. 11. 2018

Česká národní banka zvýšila v listopadu hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbu (2W repo) na 1,75 procenta, což už je páté zvýšení sazby v letošním roce. Podle aktuální prognózy1 dosáhne tato měnověpolitická sazba koncem roku 2020 zhruba 2,5 procenta. Jaká je vlastně neutrální úroveň měnověpolitické sazby, k níž by se měla centrální banka blížit při inflaci a prognóze na cíli a s uzavřenou mezerou výstupu? Je neutrální úroveň sazeb v zásadě neměnná anebo se dynamicky vyvíjí v čase v rámci hospodářského cyklu? To všechno jsou otázky, kterými se tento blog zabývá.

Neutrální úroveň úrokových sazeb je součtem inflace a tzv. přirozené reálné úrokové sazby. Zatímco inflace je ukotvena inflačním cílem stanoveným centrální bankou, a je tedy snadno měřitelná, přirozená úroková sazba je nepozorovaná veličina. Definujeme jí jako reálnou sazbu konzistentní s inflací na cíli a výstupem na své potenciální (rovnovážné) úrovni2 . Tato sazba je určena strukturálními parametry ekonomiky a není tedy nijak ovlivněna měnovou politikou. Pokud jsou reálné úrokové sazby na úrovni přirozené úrokové sazby, nedochází – za jinak nezměněných předpokladů – ke zrychlení ani zpomalení inflace mimo cíl a reálná ekonomická aktivita zůstává na potenciální úrovni. S tím, jak po dlouhém období nekonvenčních nástrojů dochází k postupnému návratu měnových politik ke standardnímu režimu, přitom roste i zájem centrálních bankéřů o kvantifikaci úrovně přirozené sazby.

Podle neoklasické růstové teorie je přirozená úroková sazba determinovaná reálným růstem ekonomiky.Dlouhodobě udržitelný reálný růst HDP na hlavu je umožněn růstem produktivity, který zvyšuje přirozenou úrokovou sazbu. Zrychluje-li potenciální růst ekonomiky, roste i přirozená úroková sazba a opačně. Podle této teorie by také vyspělé země měly mít nižší reálné sazby než rozvíjející se a konvergující země z důvodu nižšího potenciálního růstu. Vysoká ekonomická úroveň vyspělých zemí spolu s relativně nízkým hospodářským růstem totiž implikují i nižší přirozenou sazbu....tiskové zprávy / ČNB zvyšuje úrokové sazby

>Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,50 %.

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,50 % a diskontní sazby na 0,50 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 27. září 2018.

Tisková konference za účasti guvernéra Jiřího Rusnoka se uskuteční ve 14:15 hod. v sále MP614 (bývalá knihovna) Kongresového centra ČNB, vchod ze Senovážného náměstí.

Markéta Fišerováředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNBinvestice / ČNB - ESMA prodlouží zákaz binárních opcí o další tři měsíce

Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil rozhodnutí o obnovení zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, který platí od 2. července, a to na další tříměsíční období počínaje 2. říjnem 2018.tiskové zprávy / ČNB vydává nové vzory bankovek 100 Kč a 200 Kč

Září 2018

Česká národní banka dnes do oběhu uvádí nové vzory bankovek v nominální hodnotě 100 Kč a 200 Kč.

I když celkový vzhled bankovek zůstává na první pohled zachován, nová platidla mají posílenou ochranu proti padělání a umožňují snadnější zpracování na technických zařízeních. Díky novým stokorunám a dvousetkorunám se tak sjednotí podoba všech českých bankovek.

Hlavním motivem bankovky 100 Kč tak zůstane Karel IV., zatímco v případě bankovky 200 Kč to bude i nadále Jan Amos Komenský. Stokoruny uvedené do oběhu v letech 1995 a 1997 a dvousetkoruny, které byly vydány v letech 1996 a 1998, zůstanou i nadále v platnosti a budou postupně nahrazovány novým vzorem v závislosti na svém opotřebení.

„Novými vzory stokoruny a dvousetkoruny završujeme tzv. inovovanou emisi českých bankovek, zahájenou v roce 2007. Změny spočívají zejména v nových prvcích proti padělání. Umožní však také oboustranné zpracování bankovek na moderních strojích, a tudíž efektivnější zajištění hladkého peněžního oběhu, což je jeden z hlavních úkolů České národní banky,“ uvedl k emisi guvernér ČNB Jiří Rusnok....tiskové zprávy / Emise peněz a operace ČNB

5.9.2018

Emise peněz a operace ČNB

prezentace ředitele sekce měnové T. Holuba pro Poslaneckou sněmovnu PČR (pdf, 1,5 MB)

 

Zdroj: ČNBbydlení / Ceny bytů a domů pořád stoupají

Červen 2018

ČRo Plus 29. 6. 2018, pořad Zaostřeno

Vít POHANKA, moderátor--------------------I tady na polích za Žďárem nad Sázavou je znát, že trh s nemovitostmi prožívá nebývalý vzestup. To je na první pohled samozřejmě dobrá zpráva pro ty, kdo už bydlí, nebo byt, případně dům, chtějí prodat. Jenže to s sebou přináší také rizika. Nejenom pro banky, ale pro celou ekonomiku.O cenách nemovitostí, jejich vlivu na finance a potažmo celou ekonomiku České republiky teď budu mluvit s Janem Fraitem, ředitelem sekce finanční stability České národní banky. Dobrý den.

Jan FRAIT, ředitel sekce finanční stability České národní banky--------------------Dobrý den.

Vít POHANKA, moderátor--------------------Vy jste v jednom rozhovoru, které jsem si našel už před rokem, mluvil o tom, že centrální banka považuje ceny rezidenčních nemovitostí přinejmenším v Praze za nadhodnocené. Jak to vypadá teď, když začíná léto 2018?...tiskové zprávy / ČNB - Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem

Červen 2018

Česká národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem obsahuje základní informace o licenčních činnostech, regulaci, vlastním dohledu nad finančním trhem a souhrnné analýzy jednotlivých sektorů finančního trhu. Tyto publikace mají informativní charakter s cílem poskytnout uživatelům základ pro další analýzy. V průběhu roku jsou základní kvantitativní informace dostupné rovněž v části Základní ukazatele o sektorech finančního trhu.důchodová reforma / Předdůchod a jeho pět důležitých aspektů

Kdo může čerpat předdůchod, za jakých podmínek a co byste o něm měli vědět?investice / Rozhodnutí ESMA o zavedení produktových intervencí


pojištění / Lenka Dupáková: Z dlouhodobého hlediska je třeba pochválit udržení vysoké míry stability pojišťoven

Duben 2018

Rozhovor s Lenkou Dupákovou, náměstkyní ministryně financí.Zdroj: Pojistný obzor | 29.3.2018 | Rubrika: Interview | Strana: 4 | Autor: Libor Hlavička

* Jak vnímáte, paní náměstkyně, zájem o pojišťovnictví ze strany jiných oborů? Co je na pojišťovnictví láká?

Pojišťovnictví je zajímavé tím, že nejde jen o samostatný ekonomický obor, ale i průřezovou disciplínu. Jeho hlavním účelem je navíc - i přes rozšířené mýty mezi veřejností - odstraňovat negativní důsledky provázející lidský život. Tím samozřejmě nechci zužovat pojištění pouze na náhradu majetkové ztráty nebo odčinění útrap spojených třeba se zdravotními problémy. Např. délka života a životní pojištění nemusí být rozhodně nic negativního. Pojišťovnictví je pro mě osobně důležité i proto, že dává lidem také řadu investičních možností a benefitů pro zaměstnance či klienty, odborníkům pak i možnost uplatnit své schopnosti a vyniknout v řadě oborů.

* Jaké hlavní trendy v následujících letech podle Vás ovlivní podobu pojišťovnictví? Které z nich vítáte jako prospěšné a ze kterých máte spíše obavu?...důchodová reforma / České penze byly nelichotivě označeny jako pouhá pojistka před bídou

11.4.2018

Tristní náhradový poměr tomu odpovídá, přesto to guvernér ČNB za nelichotivý výrok schytal.pojištění / Analýza ČAP: Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku

V Praze dne 4. dubna 2018

Ani po čtyřech letech od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který upravil částky pro odškodnění pozůstalých v případě usmrcení či zaviněných následků na zdraví, si lidé nesjednávají dostatečně vysoké limity pojištění. Polovinu nejzávažnějších škod tak podle aktuální analýzy České asociace pojišťoven musí nedostatečně pojištění klienti hradit ze svého.

V jeho souvislosti přitom průměrná výše tohoto odškodnění z jedné škody narostla na dvojnásobek (cca 2 mil. Kč) ve srovnání se situací před platností nového zákona.

Celý článek ZDE

Zdroj: ČAPfinanční poradenství / Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2017

Březen 2018

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2017 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.finanční poradenství / Počet registrací pojišťovacích zprostředkovatelů dosahuje téměř 180 000

Březen 2018

Libor Hlavička (Pojistný obzor 1/2018 28. 3. 2018 strana 8, rubrika Interview)

ČNB nedávno seznámila odbornou veřejnost s poznatky ze svého dohledu nad činností pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Prezentace určená pro distributory finančních produktů přinesla zajímavá data, jež pro Pojistný obzor okomentoval Ladislav Kročák, ředitel sekce dohledu nad finančním trhem II.

Jaké formy dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů byly, pane řediteli, uplatněny a které útvary ČNB se na něm podílely? Jaké jsou jeho základní cíle?

ČNB vykonává dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli jak formou dohledu na dálku, tak i prostřednictvím kontrol na místě. Na této činnosti se podílí odbor dohledu nad distribucí finančních produktů a odbor kontroly distribuce finančních produktů, které jsou součástí sekce dohledu nad finančním trhem II. Oba odbory mají i regionální zastoupení. Základní úkoly dohledu jsou definovány zákonem o ČNB a jednotlivými sektorovými právními předpisy. Zároveň s tím dohled řeší i dodržování povinností distributorů, které se týkají ochrany spotřebitele a prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. V oblasti distribuce finančních produktů dohled mj. usiluje o zvýšení úrovně poskytovaných služeb pro spotřebitele. Za tímto účelem uskutečnila ČNB v závěru loňského roku ve spolupráci s profesními asociacemi první seminář pro zástupce distribučních společností, kde odprezentovala nejčastější dohledové poznatky a zjištění....vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava