o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


daně / S finančním úřadem lze komunikovat elektronicky

20.6.2016

"Pokuty za podání e-mailem jsou nezákonné, tvrdí Unie daňových poplatníků"Zdroj: podnikatel.cz | Datum: 16.6.2016 | Rubrika: Daně a účetnictví | Autor: Michael Hovorka

Ačkoliv se Unie daňových poplatníků zaštiťuje vyhláškou k zákonu o archivnictví, obecně má daňový řád jako předpis se silou zákona přednost před vyhláškou, která je podzákonným právním předpisem. Postup finančních úřadů je tedy v souladu se zákonem a Ministerstvo financí odmítá tvrzení o omezování elektronické komunikace.

Elektronická podání, která nesměřují do datové schránky finančního úřadu, jsou finančním úřadem přijímána na elektronické adrese jeho podatelny, která je finančním úřadem zveřejněna. Touto adresou může být jakákoli internetová adresa způsobilá k tomu, aby mohla přijímat podání v elektronické formě. Zákon současně ponechává správci daně možnost si elektronickou adresu podatelny zvolit. Konkrétní volba v případě finančních úřadů je tedy věcí Finanční správy ČR a aplikace Elektronické podání pro daňovou správu (EPO) tuto volbu naplňuje.

Daňový řád totiž stanoví, že „podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.“ Společným technickým zařízením správců daně je v tomto případě zmíněná aplikace EPO dostupná na adrese elektronické podatelny www.daneelektronicky.cz. Ta je transparentně komunikována na úředních deskách finančních úřadů i webových stránkách Finanční správy. Stejně transparentně je komunikováno, že e-mailová adresa příslušného finančního úřadu není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech. To ostatně potvrdil již v roce 2008 ve svém rozhodnutí i Nejvyšší správní soud....investice / Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy

(týden od 13. – 17.6.2016)

Index S&P 500 za týden ztratil -1,19 % a za celý týden hladinu 2 100 neohrozil. Prakticky to znamená, že konsolidace v rozpětí pokračuje. Index se ve čtvrtek intradenně přiblížil k supportu 2040 a tím „dramatický“ pokles, alespoň prozatím, skončil. Vývoj mohl být ovlivněný páteční měsíční opční expirací. Index S&P 500 prolomil support 2090 a 50 denní klouzavý průměr. Na opačné straně jsou nejbližší rezistence v zóně 2 100 a na historickém maximu 2135.

Denní graf indexu SPX

Vix díky výraznému zajišťování portfolií vyletěl nahoru, přestože pokles S&P 500 byl relativně malý. Není to běžná kombinace, ale s přihlédnutím na nadcházející událost v UK se to zas tak šílené nezdá.

Index VIX - denní cenový graf...daně / Ministerstvo financí představilo projekt MOJE daně

Červen 2016

MOderní a JEdnoduché – přívlastky, které se skrývají v názvu projektu Ministerstva financí MOJE daně. Novou vizi dnes představil ministr financí Andrej Babiš společně s náměstkyní pro daně a cla Alenou Schillerovou a generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem. „Chci, aby Ministerstvo financí připravilo jednodušší daňový systém po vzoru nejlepší světové praxe. Například zákon o dani z příjmů, který dnes máme, je z roku 1992 a byl 150krát novelizován,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo financí již na novém zákonu o příjmových daních pracuje. Jeho teze a myšlenky budou představeny v září příštího roku. Příprava je samozřejmě navázána na zjednodušení daňového systému a rozšiřování elektronizace daňové správy.„Předpokládáme, že by zákon mohl být účinný od ledna roku 2020,“ upřesňuje náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Cílem je připravit jednoduchý koncept zákona, který si vláda bude moci „na míru” uzpůsobit své politice. Samotný zákon tak bude očištěn od všech výjimek a sektorových politik a nebude obsahovat parametry (tj. ani sazbu daně). K zákonu bude připojen katalog standardizovaných výjimek, ze kterého si bude moci ministr vybírat své programové priority.

Dále Ministerstvo financí připravuje tzv. samovyměření, díky kterému odpadne poplatníkovi čekání na to, jak se správce daně vypořádá s podaným daňovým přiznáním. „To uvítají zejména plátci čekající na stanovení nadměrných odpočtů, kteří jsou nyní v případě pochybností nuceni čekat na objasnění, byť se třeba často týkají pouze zlomku částky, na jejíž vyplacení má plátce nárok. Samovyměřením se významně sníží administrativa spojená s vydáváním platebních výměrů,“ doplňuje Alena Schillerová....tiskové zprávy / Rozhovor ekonomického poradce ministra financí A. Michla pro ČRo Plus

Červen 2016

ČRo Plus | 13.6.2016 | 11:34 | Pořad: Interview Plus

Michael ROZSYPAL, moderátor--------------------Hospodaří dobře česká vláda v době ekonomického růstu? Daří se jí vybírat daně? Nepřidává vláda příliš mnoho všem, aniž bychom si to mohli ekonomicky dovolit? A jaká úskalí má naše nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii? Zeptám se poradce ministra financí, ekonoma Aleše Michla. Dobrý den.

Aleš MICHL, ekonom, poradce ministra financí--------------------Hezký den a díky za pozvání.

Michael ROZSYPAL, moderátor--------------------Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Začněme, prosím, elektronickou evidencí tržeb. Ta má v první fázi začít platit 1. prosince. Je to šťastně zvolené datum?...Finanční gramotnost / Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: FINANČNÍ REZERVA

16.6.2016

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky.

Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme třetí díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes se zaměříme na to, jakým způsobem si můžete vytvořit finanční rezervu.Finanční gramotnost / Rozhovor s Lenkou Juroškovou o finanční gramotnosti a vzdělávání

15.6.2016

Zdroj: byznys.ihned.cz | 15.6.2016 | Strana: 0 | Autor: Janis Aliapulios

Špatná finanční gramotnost Čechů může podle náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové vycházet z éry komunismu a období transformace. Česko už první kroky ke zlepšení situace udělalo, výsledky se ale dostaví až s odstupem času. Do finančního vzdělávání dospělých lidí by se měl zapojit i soukromý sektor, jeho role je podle Juroškové nezastupitelná.

Ministerstvo financí na konci května zveřejnilo výsledky průzkumu finanční gramotnosti, podle kterých má více než polovina obyvatel Česka nedostatečné finanční znalosti. Lidé často nerozumí pojmům jako je úrok, RPSN nebo inflace. Více než 40 procent dotázaných například nedokázalo vypočítat dvouprocentní úrok ze sta korun. Dvě třetiny lidí se pak podle průzkumu chovají ve vztahu k penězům nezodpovědně.

Podle náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních vztahů a finančního trhu Lenky Juroškové je důležité, aby se kromě škol a rodin zapojily do finančního vzdělávání Čechů i firmy. Jejich role je nezastupitelná zejména v případě dospělé populace....tiskové zprávy / Finanční trh ČR je odolnější, možným rizikem je rychlý růst úvěrů


investice / IM03 ČEZ: Koupit, prodat nebo držet?

13.6.2016

 

Dnes jsme si vzali do hledáčku největšího středoevropského energetického hráče.

 

Na společnost ČEZ se podíváme optikou krátkodobého spekulanta, stejně tak jako dlouhodobého investora....tiskové zprávy / Dohled nad finančním trhem ČNB od července v novém složení

Červen 2016

Dohled nad finančním trhem v České národní bance bude rozdělen do dvou hlavních útvarů. Nově vznikne s účinností od 1. července 2016 sekce dohledu II. Jejím ředitelem bude Ladislav Kročák (53 let).

Do sekce dohledu II budou patřit dříve samostatné odbory ochrany spotřebitele a dohledu nad drobnými distributory na finančním trhu, dále pak odbor dohledu systémově méně významných institucí finančního trhu.

Sekce dohledu nad finančním trhem bude tvořena pěti odbory – dohledu obezřetnosti, dohledu odborné péče a kontroly finančního trhu I, II a III. Ředitelem této sekce i nadále zůstává David Rozumek.

Ing. Ladislav Kročák absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a studium na Bankovním institutu v Praze. Po studiích pracoval více než dvacet let ve vedoucích pozicích v různých finančních institucích včetně Citibank, GE Money Bank nebo AXA Bank. V současné době je ředitelem odboru služeb klientům ve Všeobecné zdravotní pojišťovně....investice / Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy

12.6.2016

(týden od 6. – 10.6.2016)

 

Index S&P 500 po pátečním poklesu -0,92 % uzavřel pod 2 100. Celý týden se pomalu blížil k historickým maximům 2 135 a zdálo se, že je minimálně otestuje. Dostáváme signál, že šesti týdenní konsolidace bude pokračovat? Index S&P 500 je stále v úzkém rozpětí poblíž magické hladiny 2 100. Náznaku nebo signálu, kterým směrem by se index s největší pravděpodobně mohl vydat, nemáme. Průraz a zavírací cena pod 2090 by zřejmě znamenal podporu dalšímu sestupu. Na druhé straně by růst nad 2115 a potom nad 2135 byl velmi býčím signálem.

Denní graf indexu SPX...tiskové zprávy / Inflace v květnu v souladu s prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v květnu 2016 meziročně o 0,1 %. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v květnu meziročně nepatrně poklesly. Inflace se tak nadále nachází výrazně pod cílem ČNB.

Celková meziroční inflace byla v květnu v souladu s očekáváním ČNB, přičemž skutečnost odpovídala její prognóze, i pokud jde o cenový vývoj v jednotlivých složkách spotřebního koše.

Zveřejněná data tak potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy se inflace v průběhu druhého čtvrtletí opět dočasně sníží do blízkosti nuly. V závěru letošního roku se však začne zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhne 2% cíle, který následně mírně překročí. Celkové nákladové tlaky na růst spotřebitelských cen se v letošním roce obnoví. V domácí ekonomice náklady na celém horizontu prognózy dále porostou vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. Zároveň postupně odezní aktuálně silně protiinflační působení dovozních cen vyvolané poklesem cen průmyslových výrobců v eurozóně. K návratu inflace na cíl přispěje i prognózou předpokládané používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnovéfinanční poradenství / Má stát chránit spotřebitele nebo pojišťovny?

Přesně takovou otázku bude muset po včerejším druhém čtení „lex provize“ řešit poslanecká sněmovna. Pro nezúčastněné, „lex provize“ je míněna jednoparagrafová vládní novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.tiskové zprávy / ČSÚ - Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2016

6.6.2016

06.06.2016

 

V 1. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně se zvýšila o 3,9 %. Medián mezd činil 22 533 Kč.

V 1. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 480 Kč, což je o 1 119 Kč (4,4 %) více než ve stejném období roku 2015. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,9 %. Objem mezd vzrostl o 6,6 %, počet zaměstnanců o 2,1 %....tiskové zprávy / ČNB navštívilo pět tisíc lidí

4.6.2016

Den otevřených dveří České národní banky využilo k návštěvě obvykle nedostupných prostor pražské centrály odhadem pět tisíc lidí.

ČNB otevřela dveře opět po třech letech, aby tím připomněla 90 let od založení Národní banky Československé.

Návštěvníci měli na výběr tři prohlídkové okruhy. První okruh provedl zájemce rozhodujícími místy banky a seznámil je s tím, jak ČNB plní svůj zákonný mandát zejména v oblasti měnové politiky, peněžního oběhu, platebního styku a cenové i finanční stability.

Návštěvníci si mohli potěžkat zlatou cihlu, o kterou byl největší zájem, navštívili pracovnu guvernéra a jednací místnost bankovní rady. Velký úspěch měla i "čára", kde si návštěvníci všech generací vyzkoušeli, jak je obtížné udržovat 2% inflační cíl....investice / Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy

(týden od 30.5. – 3.6.2016)

 

Máme za sebou týden, ve kterém index S&P 500 zakončil znovu v těsné blízkosti pod 2100.

Ve čtvrtek nad 2100 uzavřel, to je ale prozatím vše. Páteční data z trhu práce negativně překvapila a index se intradenně posunul skoro o 1 % dolů. V druhé polovině obchodního dne ztrátu výrazně snížil. Je tady stejný scénář.

Začátek obchodního dne sestup a v závěru mazání ztrát, případně posun až do zisku. Po silném prolomení klesající trendové čáry uvnitř rozpětí k magické úrovni 2100 se index S&P 500 drží až v extrémně úzkém rozpětí. Náznaku nebo signálu, kterým směrem by se index s největší pravděpodobně mohl vydat, jsme se nedočkali. Technické indikátory mají pozitivní nádech, nicméně na grafu se to neprojevilo. Průraz a zavírací cena pod 2090 by zřejmě znamenal podporu dalšímu sestupu k 2060. Na druhé straně by růst nad 2115 a potom nad 2135 byl velmi býčím signálem....vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava