o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


pojištění / Lenka Dupáková: Z dlouhodobého hlediska je třeba pochválit udržení vysoké míry stability pojišťoven

Duben 2018

Rozhovor s Lenkou Dupákovou, náměstkyní ministryně financí.Zdroj: Pojistný obzor | 29.3.2018 | Rubrika: Interview | Strana: 4 | Autor: Libor Hlavička

* Jak vnímáte, paní náměstkyně, zájem o pojišťovnictví ze strany jiných oborů? Co je na pojišťovnictví láká?

Pojišťovnictví je zajímavé tím, že nejde jen o samostatný ekonomický obor, ale i průřezovou disciplínu. Jeho hlavním účelem je navíc - i přes rozšířené mýty mezi veřejností - odstraňovat negativní důsledky provázející lidský život. Tím samozřejmě nechci zužovat pojištění pouze na náhradu majetkové ztráty nebo odčinění útrap spojených třeba se zdravotními problémy. Např. délka života a životní pojištění nemusí být rozhodně nic negativního. Pojišťovnictví je pro mě osobně důležité i proto, že dává lidem také řadu investičních možností a benefitů pro zaměstnance či klienty, odborníkům pak i možnost uplatnit své schopnosti a vyniknout v řadě oborů.

* Jaké hlavní trendy v následujících letech podle Vás ovlivní podobu pojišťovnictví? Které z nich vítáte jako prospěšné a ze kterých máte spíše obavu?...důchodová reforma / České penze byly nelichotivě označeny jako pouhá pojistka před bídou

11.4.2018

Tristní náhradový poměr tomu odpovídá, přesto to guvernér ČNB za nelichotivý výrok schytal.pojištění / Analýza ČAP: Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku

V Praze dne 4. dubna 2018

Ani po čtyřech letech od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který upravil částky pro odškodnění pozůstalých v případě usmrcení či zaviněných následků na zdraví, si lidé nesjednávají dostatečně vysoké limity pojištění. Polovinu nejzávažnějších škod tak podle aktuální analýzy České asociace pojišťoven musí nedostatečně pojištění klienti hradit ze svého.

V jeho souvislosti přitom průměrná výše tohoto odškodnění z jedné škody narostla na dvojnásobek (cca 2 mil. Kč) ve srovnání se situací před platností nového zákona.

Celý článek ZDE

Zdroj: ČAPfinanční poradenství / Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2017

Březen 2018

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2017 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.finanční poradenství / Počet registrací pojišťovacích zprostředkovatelů dosahuje téměř 180 000

Březen 2018

Libor Hlavička (Pojistný obzor 1/2018 28. 3. 2018 strana 8, rubrika Interview)

ČNB nedávno seznámila odbornou veřejnost s poznatky ze svého dohledu nad činností pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Prezentace určená pro distributory finančních produktů přinesla zajímavá data, jež pro Pojistný obzor okomentoval Ladislav Kročák, ředitel sekce dohledu nad finančním trhem II.

Jaké formy dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů byly, pane řediteli, uplatněny a které útvary ČNB se na něm podílely? Jaké jsou jeho základní cíle?

ČNB vykonává dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli jak formou dohledu na dálku, tak i prostřednictvím kontrol na místě. Na této činnosti se podílí odbor dohledu nad distribucí finančních produktů a odbor kontroly distribuce finančních produktů, které jsou součástí sekce dohledu nad finančním trhem II. Oba odbory mají i regionální zastoupení. Základní úkoly dohledu jsou definovány zákonem o ČNB a jednotlivými sektorovými právními předpisy. Zároveň s tím dohled řeší i dodržování povinností distributorů, které se týkají ochrany spotřebitele a prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. V oblasti distribuce finančních produktů dohled mj. usiluje o zvýšení úrovně poskytovaných služeb pro spotřebitele. Za tímto účelem uskutečnila ČNB v závěru loňského roku ve spolupráci s profesními asociacemi první seminář pro zástupce distribučních společností, kde odprezentovala nejčastější dohledové poznatky a zjištění....pojištění / Analýza ČAP: Pojištění odpovědnosti má pouze každý 11. živnostník či podnikatel

V Praze dne 27. března 2018 – Statisícům nepojištěných společností a živnostníkům hrozí, že způsobené škody budou muset hradit ze svého.

Pojištění obecné odpovědnosti se pohybuje na úrovni 8,3 %, tzn. že je pojištěn každý 11. subjekt.

Vyplývá to z aktuální analýzy České asociace pojišťoven.

Celý článek ZDEinvestice / Orgán ESMA se v zájmu ochrany retailových investorů dohodl na zákazu binárních opcí a omezeních týkajících se rozdílových smluv

27.3.2018

Orgán ESMA se v zájmu ochrany retailových investorů dohodl na zákazu binárních opcí a omezeních týkajících se rozdílových smluv

 

Překlad do českého jazyka nezajišťovala ČNB.investice / ČNB - Evropské dohledové orgány vydaly společné varování pro spotřebitele před riziky virtuálních měn

13.3.2018

Evropské dohledové orgány vydaly společné varování pro spotřebitele před riziky virtuálních měn

(externí odkaz)

Zdroj: ČNBdůchodová reforma / Předdůchody v roce 20128

Březen 2018

Podle statistiky Asociace penzijních společností ČR pobíralo na konci roku 2017 předdůchod celkem 2676 osob. Průměrná měsíční výše vypláceného předdůchodu v roce 2017 činila  9 189 Kč.

Zdroj dat: Asociace penzijních společností ČR

Pro vstup do předdůchodu je třeba spořit alespoň pět let a mít naspořeno tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni 30 procent průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pro rok 2018 tedy platí, že minimální měsíční výše předdůchodu, kterou si člověk musí nechat vyplácet, je 8630 korun. Pro nejkratší potřebný předdůchod na dva roky musí mít lidé naspořeno alespoň 207 120 korun. Na nejdelší pětiletou variantu pak 517 800 korun....investice / Tisková zpráva AKAT - INVESTICE JSOU UŽ VYŠŠÍ NEŽ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Pondělí 26.02.2018

K 31.12.2017 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NABÍZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE ZAINVESTO...

Příloha: v_ro_n__tiskov__zpr_va.rar

Zdroj: AKATtiskové zprávy / 20 let cílování inflace 1998–2018

Únor 2018

Na začátku letošního roku uběhlo 20 let od zahájení cílování inflace v České republice. ČNB se stala první centrální bankou v transformujících se zemích, která tento režim měnové politiky přijala.

U příležitosti tohoto výročí se ČNB ohlíží za vývojem režimu cílování inflace u nás a jeho podílu na stabilizování domácí inflace na úrovních obvyklých ve vyspělých státech.(fact sheet, pdf, 1,3 MB)

20 let cílování inflace 1998–2018

Zdroj: ČNBtiskové zprávy / ČR je spolehlivá, agentura Fitch potvrdila zemi vynikající rating

Únor 2018

Agentura Fitch Ratings ve svém nejnovějším hodnocení potvrdila rating České republiky pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách na úrovni A+ s pozitivním výhledem.

Navázala tak na ostatní mezinárodní ratingové agentury, které v letošním roce potvrdily vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky.

Fitch Ratings ve své zprávě vyzdvihuje zejména zdravé veřejné finance, nízkou úroveň zadlužení, celkový růst ekonomiky a silné instituce podepřené členstvím země v Evropské Unii.

Oceňuje především přebytek hospodaření celého sektoru vládních institucí, který je očekáván již druhým rokem po sobě a za rok 2017 je odhadován ve výši 1,1 % HDP. Právě přebytek vládního sektoru vytváří významný prostor pro snížení celkové zadluženosti České republiky....vzdělávání / Článek - Souhrnná zkouška na úvěry? 3 dny (nebo noci) na úspěšné vykonání nestačí!

Leden 2018

V říjnu 2017 byl na webu Zlaté koruny publikován článek na téma „Certifikace spotřebitelského úvěru pod drobnohledem“.

Právě nyní je ten správný čas se podívat, jaké zkušenosti má akreditovaná osoba s certifikací úvěrů za celý loňský rok 2017.

Zdroj:

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/uvery/souhrnna-zkouska-na-uvery-3-dny-nebo-noci-na-uspesne-vykonani-nestaci...daně / Jednodušší daně a do dvou let on-line finanční úřad, slibuje ministryně financí

Únor 2018

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí.Zdroj: Ihned.cz | 2. 2. 2018 | Rubrika: Rozhovor | Autor: Martin Ťopek

* Necelé dva měsíce od svého jmenování do funkce jste ministryní v demisi. Je pravděpodobné, že budete pokračovat i v příští vládě?

Vůbec jsme se o tom nebavili. Fakt nevím, uvidíme.

* Pokud byste přece jen pokračovala, jaké cíle a plány by podle vás mělo ministerstvo financí mít pro následující období?...důchodová reforma / Jak si ohlídat důchodové konto?

6.2.2018

Češi si již během ekonomicky aktivního života zjišťují, jak bude vypadat jejich státní penze.vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava