o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


důchodová reforma / ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů

Praha 7. 12. 2016

Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %.

„Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ,“ sdělil ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

...tiskové zprávy / Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

6.12.2016

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2.400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3.600 Kč ročně) oproti roku 2016.

Od 1. 1. 2017 se noviny a časopisy přesouvají do druhé snížené sazby DPH (tedy z 15 na 10 %)

Pro rok 2017 dojde k navýšení limitů pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně, a to z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Zároveň se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE....investice / Upozornění na aktivity společnosti Global Associates

5.12.2016

Česká národní banka upozorňuje, že společnost Global Associate se sídlem Tokyo Kajio Building New Wing, Floor 8, 1-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, která poskytuje investiční služby prostřednictvím webových stránek http://www.global-associates.com/ a komunikuje prostřednictvím e-mailových adres j.goldberg@global-associates.com, d.morgan@global-associates.com a m.price@global-associates.com, nemá povolení České národní banky k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice.

Peněžní prostředky svěřené společnosti Global Associates nejsou ze zákona pojištěny.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Marek ZemanŘeditel odboru komunikace ČNBtiskové zprávy / VECTOR Certifikace s.r.o. podala žádost o udělení akreditace podle zákona o spotřebitelském úvěru

Praha 1.12.2016

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 8:15 hodin byla prostřednictvím datové zprávy České národní bance podána žádost o udělení akreditace společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Samotná žádost obsahuje celkem 39 příloh strukturovaných podle vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. VECTOR Certifikace s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery tímto krokem dosáhla vrcholu několikaměsíční přípravy nezbytných náležitostí a celkové implementace nového zákona do chodů a procesů společnosti.

Výše uvedený zákon přináší od 1. 12. 2016 nová pravidla do oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů a klade velký důraz na transparentnost, důvěryhodnost, ochranu spotřebitele a odbornou způsobilost. Odborné znalosti se budou nově prokazovat osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Tyto zkoušky mohou organizovat pouze akreditované osoby schválené ČNB. Tým VECTOR Certifikace s.r.o. připravil také E-learning v podobě výukového kurzu, který bude obsahovat studijní materiály a zkušební otázky. Ty budou veřejné a zpracovává je nyní ČNB.

Pro úspěšné zvládnuti zkoušky budeme mít k dispozici také vlastní tištěný studijní materiál. Účastníkům nabídneme rovněž dopolední přípravný seminář, který bude sloužit ke zdokonalení znalostí, před vlastním vykonání zkoušky před zkušební komisí. Společnost využije také svých zkušeností, které získala při certifikaci 5 340 osob, které již certifikovala na penzijní produkty, sdělil Bc. David Škvára, jednatel společnosti.

První termíny certifikací je možné očekávat v průběhu 2. kvartálu roku 2017, ihned poté, kdy první společnosti obdrží rozhodnutí o udělení akreditace od regulátora, které je bude ke konání certifikační zkoušky opravňovat....finanční produkty / Finanční produkty pro studenty. Vyplatí se, nebo je to jen nálepka?


pojištění / Dušan Šídlo - Spočítáno: která pojišťovna vyplatí nejvyšší bolestné za drobné úrazy

Listopad 2016

Zatímco smyslem pojištění trvalých následků úrazu je zajištění pro případ, že pojištěnec je dlouhodobě omezený v pracovní činnosti a je ohrožený jeho životní standard, u pojištění denního odškodného klienti očekávají především výplatu tzv. bolestného. Jak vyplynulo z porovnání celkem jedenácti existujících pojistných produktů, v nabídce na českém trhu existují v tomto ohledu výrazné rozdíly.

Pojišťovny používají oceňovací tabulky, ve kterých je obvykle uveden maximální počet dní léčby, za který může být sjednaná dávka denního odškodného vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna zpravidla více peněz nevyplatí. Pokud je například sjednaná denní dávka ve smlouvě 300 koruna tabulková maximální doba léčení daného úrazu 20 dní, pojišťovna vyplatí nejvýše 6 000 korun.

Propočet pomocí Ratingu úrazového plnění

Pojistné produkty byly hodnoceny pomocí tzv. Ratingu úrazového plnění (RUP) společnosti Broker Trust. Ten se vypočítává na základě vzorku různých úrazů (aktuálně zahrnuje 35 úrazů, zejména pohmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, řezné rány, popáleniny či méně vážné zlomeniny). Srovnává se, kolik jednotlivé pojišťovny za následky těchto zranění maximálně vyplatí....bydlení / Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2016 včetně Komentáře

22. listopadu 2016

 

1) Stav ke konci období 2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

 

Za první tři čtvrtletí roku 2016 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 317 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 120 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 378 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2016 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2015 uzavřeno o 36 tis. smluv více (+13 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 7 tis. Kč (+2 %)....důchodová reforma / Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2016 včetně Komentáře

22. listopadu 2016

DPS - doplňkové penzijní spoření PP - penzijní připojištění 1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena 2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012 3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 4) Stav ke konci období 5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů....tiskové zprávy / Česká ekonomika nadále dynamicky roste

14.11.2016

Česká ekonomika nadále dynamicky roste, ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhl růst reálného HDP 3,6 % meziročně a 0,9 % mezičtvrtletně (sezónně očištěno). Struktura ekonomického růstu se však zásadně změnila.

Hlavním tahounem hospodářského růstu byl tentokrát zahraniční obchod, na nějž příznivě působilo zvýšení exportní výkonnosti. Naopak ke zpomalení růstu domácí poptávky přispěl především pokles tvorby hrubého fixního kapitálu o 4,1 %. Investice sektoru vládních institucí se proti mimořádné úrovni roku 2015 (enormní nárůst investic v roce 2015 v důsledku konce finanční perspektivy 2007–2013) snížily téměř o čtvrtinu a soukromé investice do fixního kapitálu vykázaly stagnaci (rovněž v důsledku přelomu období finančních perspektiv). Nejrychleji rostoucí složkou domácí poptávky tak zůstala soukromá spotřeba. Ta odráží dobrou příjmovou situaci domácností v podmínkách téměř zanedbatelné inflace, (průměrně v roce 2016 vzrostly za leden až září ceny meziročně o 0,4 %). Na trhu práce se ekonomická konjunktura projevila v dynamickém vývoji všech důležitých ukazatelů, zaměstnanost v 1. pololetí meziročně vzrostla o 1,8 %, míra nezaměstnanosti dosáhla 4,1 %. Běžný účet platební bilance zůstal i ve 2. čtvrtletí v mírném přebytku.

Po odeznění jednorázových faktorů by růst reálného HDP měl v roce 2016 zpomalit na 2,4 % a v roce následujícím dosáhnout 2,5 %. Hospodářský růst by tak měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Zatímco v roce 2016 by příspěvky domácí i zahraniční poptávky k ekonomickému růstu měly být zhruba stejné, v roce 2017 již bude hlavním tahounem hospodářského růstu opět domácí poptávka.

S ohledem na vývoj investic ve vládním sektoru by celková tvorba hrubého fixního kapitálu měla v roce 2016 klesnout, v následujícím roce však by však již měla k ekonomickému růstu přispívat kladně. Očekáváme, že korunové ceny ropy v meziročním srovnání vzrostou až v závěru roku 2016. Průměrná míra inflace by tak mohla dosáhnout 0,5 % v roce 2016 a až v roce následujícím zrychlit na 1,2 %. Míra nezaměstnanosti by se v roce 2017 měla nepatrně snížit na 3,9 %, další pokles nezaměstnanosti však již naráží na strukturální omezení. Běžný účet platební bilance by měl i nadále zůstat v mírném přebytku....tiskové zprávy / Kurzový závazek a reálná ekonomika: mýty a fakta

Listopad 2016

XVII. Exportním fóru Asociace exportérůMladé Buky, 3. listopadu 2016

Dámy a pánové,

hezké odpoledne. Děkuji Jiřímu Grundovi a celému vedení asociace za pozvání na již sedmnácté exportní fórum. Počítám-li správně, účastnil jsem se dosud většiny z nich a musím dodat, že pro mě obecně existují tři druhy akcí:

Exportní fóra pro mě díky atmosféře, lidem, tématům i velmi otevřeným diskusím dlouhodobě patří do té poslední kategorie. Bohužel časování akce letos na podzim není nejlepší. Nejenže musím velmi záhy odjet kvůli další služební cestě. Ale navíc díky tomu, že je fórum v kalendáři netradičně o týden posunuto a to přímo na den měnového zasedání bankovní rady (z nějž právě jedu), zastihlo mě přímo uprostřed komunikační karantény a o aktuální měnové politice tedy nemohu mluvit, což vás nepochybně mrzí....úvěry / Nejrizikovějšími klienty bank a finančních institucí jsou mladí lidé

10. listopadu 2016

Nejrizikovějšími klienty bank a finančních institucí jsou mladí lidé

Šestina lidí do 24 let neplatí své krátkodobé dluhy. Roste počet zamítnutých žádostí o úvěr.

Na začátku letošního prosince vstoupí v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přenáší zodpovědnost za posouzení schopnosti spotřebitele případný úvěr splatit na banky a finanční instituce.

Podle statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací jsou pro banky a finanční instituce nejrizikovější klienti do 24 let věku. Více než 16 % z nich totiž v současnosti nezvládá splácet své dluhy. ...pojištění / Češi jsou grandi, když někomu způsobí škodu, nejčastěji ji uhradí ze své kapsy

4.11.2016

Praha, 4. listopadu, 2016 – To, že nikdo není neomylný, dokládá aktuální průzkum České asociace pojišťoven. Podle něj téměř každý druhý dospělý (47 %) už někdy řešil škodu, kterou buď on, nebo někdo z jeho rodiny způsobil druhému. Nejčastěji šlo o škody související s provozem domácnosti včetně vodovodních škod, škody způsobené dětmi nebo zvířaty nebo způsobené při rekreaci a sportu. Když už k takové škodě dojde, nejvíce Čechů (40 %) ji řeší tím, že ji prostě zaplatí ze svého, dalších 14 % se snaží smírně domluvit s poškozeným a ideálně neplatit nic.

Potěšující je, že jen 1 % škodu lidově řečeno zatluče a nepřizná se. Sjednané pojištění odpovědnosti za škody, které je pro krytí menších či větších katastrof tohoto typu ideální, má podle průzkumu sjednáno jen 30 % lidí.

Stáhnout PDF

Zdroj: ČAPtiskové zprávy / Česko má po 70 letech zástupce ve vedení MMF

1.11.2016

Bývalá členka bankovní rady České národní banky Michaela Erbenová se 1. listopadu 2016 ujala funkce výkonné ředitelky v Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Česká republika tím po více než 70 letech získává pozici jednoho z 24 volených členů Výkonné rady MMF.

Michaela Erbenová bude ve Výkonné radě MMF po dobu dvou let reprezentovat tzv. středo- a východoevropskou konstituenci, kterou tvoří Česká republika, Turecko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Bělorusko, Slovinsko a Kosovo. Pozici výkonného ředitele obsazuje Česká republika na základě dohody mezi členskými státy této konstituence.

Michaela Erbenová (48) v MMF působí již od roku 2007, naposledy jako zástupkyně ředitele divize v sekci měnové a kapitálových trhů. V letech 2000–2006 byla členkou bankovní rady České národní banky, která ji do pozice výkonné ředitelky MMF nominovala.

Marek Zemanředitel odboru komunikace ČNB...investice / Veřejná nabídka cenných papírů společnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding bez prospektu

1.11.2016

Česká národní banka informuje veřejnost, že na území České republiky je veřejně nabízena investice do cenných papírů Euroasian Rail Skyway Systems Holding, ISIN VGG322291094 bez toho, aby v souladu s ustanovením § 36c zákona o podnikání na kapitálovém trhu byl Českou národní bankou, případně orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 36f zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválen a uveřejněn prospekt tohoto cenného papíru.

Schválené prospekty cenných papírů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace sekce kancelářstudent point / O BEZPEČNOST VAŠICH PENĚZ JDE NA INTERNETU AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ, DOZVĚDĚLI SE STUDENTI OD BANKÉŘŮ

Říjen 2016

Praha 20. 10. 2016 – Vrcholoví manažeři bank vyrazili již potřetí do středních škol a gymnázií po celé České republice v rámci projektu České bankovní asociace Bankéři jdou do škol. Pro studenty si připravili speciální 90 minutový workshop.

Letos se bankéři věnovali důležitému tématu bezpečného chování na internetu. Kyberbezpečnost je v Česku stále podceňována, což ukazuje i výsledek Indexu bezpečnosti ČBA, který se třetím rokem pohybuje okolo hranice 60 %.

Studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří se projektu Bankéři jdou do škol zúčastnili, se v on-line prostředí pohybují několik hodin denně. To bylo hlavním důvodem, proč se bankéři snažili středoškoláky upozornit na nebezpečí, která na ně číhají na internetu, naučit je rozpoznat hackerský útok a vysvětlit jim, jak jsou banky zabezpečeny.

Spravovat bankovní účet přes internet je dnes běžná věc...vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava