o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


úvěry / Výhodná neúčelová půjčka? To je Půjčka na cokoli od MONETA Money Bank

Duben 2019

Hledáte snadno dostupnou půjčku s rychlým vyřízením? Už hledat nemusíte. Sjednejte si expresní půjčku, kterou vyřídíte během pár kroků i z pohodlí domova.

Jedná se o typ půjčky s neúčelovým úvěrem, u kterých nemusíte dokládat způsob využití. Půjčit si můžete až do výše 800 000 Kč. Úroková sazba je dostupná od 3,9 % ročně.

Pamatujte! Jestliže vaše půjčka nepřesáhne 500 000 Kč, nemusíte se starat o ručení, zástavu nemovitosti ani o spolužadatele. A hlavně, do této částky vše vyřídíte bez nutnosti navštívení pobočky, přes internet nebo telefonicky.

Při vyřizování vám stačí mít dva doklady totožnosti, dvě telefonní čísla – osobní telefon a telefon do zaměstnání a potvrzení o příjmech....tiskové zprávy / 100 let česko-slovenské koruny – komentovaná prohlídka

5. dubna 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se v Císařské konírně Pražského hradu v rámci výstavy 100 let česko-slovenské koruny uskuteční komentovaná prohlídka vystavené vysokohmotnostní zlaté mince 100 milionů Kč.tiskové zprávy / čnBlog – ČNB na čele pelotonu

5. dubna 2019

Komplikujícím ukazatelem kondice světového hospodářství je stále nízká hladina úrokových sazeb. V řadě vyspělých zemí jsou nominální úrokové sazby viditelně nižší než inflace, tj. reálné úrokové sazby jsou zjevně záporné, což nemusí být z mnoha důvodů dlouhodobě udržitelná situace. Pokud velmi nízká cena peněz přetrvává po delší dobu, přispívá to k nadhodnocování cen aktiv, a to jak těch reálných (ceny nemovitostí), tak těch finančních (akcie a dluhopisy). Pokud na tuto situaci autority dostatečně nereagují jak měnověpolitickými, tak makroobezřetnostními nástroji, pak to může plíživě podporovat proces předlužování ekonomických subjektů, včetně samotných vlád.

Graf 1: Centrální banky viditelně normalizující úrokové sazby (v procentech)

Zdroj: BISPoznámka: CA – Kanada, CZ – Česká republika, GB – Velká Británie, MX – Mexiko, US – Spojené státy

Proces tzv. normalizace úrokových sazeb, tj. jejich postupného návratu k rovnovážným (neutrálním) hodnotám, započal na sklonku roku 2015 americký Fed, téměř souběžně následovaný centrální bankou Mexika. K těmto dvěma „vlaštovkám“ se přidalo v létě 2017 duo centrálních bank Kanady a České republiky, následované Bank of England na podzim téhož roku, což ilustruje Graf 1. Tyto sebevědomé centrální banky tvoří první skupinu zemí OECD, které již viditelně odpoutaly své úrokové sazby od pomyslného úrokového dna. S určitou mírou zjednodušení lze říci, že „jestřábí“ postoj těchto centrální bank byl motivován primárně jejich domácí makroekonomickou situací1 a snahou předejít přehřívání jejich ekonomik....pojištění / ČAP - Vývoj pojistného trhu v roce 2018: trh meziročně roste díky neživotnímu pojištění. Během roku výrazně vzrostl objem vodovodních škod

Březen 2019

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky České asociace pojišťoven vychází dle předběžných údajů za rok 2018 ve výši 129,32 mld. Kč. To proti roku 2017 s předpisem pojistného 123,36 mld. Kč představuje růst o 4,8 %, zatímco v loňském roce trh rostl pouze o 3,8 %.

„Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl (především díky růstu neživotního pojištění) na předpisu pojistného o výrazných 5,96 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Celý článek ZDE

Zdroj: ČAPtiskové zprávy / ČSÚ - Konjunkturální průzkum - Celková důvěra v ekonomiku se snížila

Březen 2019

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru poklesl o 1,2 bodu na hodnotu 97,0. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil o 1,0 bodu na hodnotu 95,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,8 bodu na hodnotu 104,6. Ve srovnání s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 91,9. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou i zahraniční poptávku stejně jako v únoru. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnilo. Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou v meziměsíčním srovnání na stejné úrovni. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou rovněž stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra oproti únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,5 bodu na hodnotu 107,9. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se zvýšilo. Podnikatelé ve stavebnictví zhodnotili současnou poptávku po stavebních pracích lépe než minulý měsíc. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila. Očekávání zaměstnanosti jsou rovněž téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší. Meziročně je důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 94,0. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se nezměnilo. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví obchodu nižší....úvěry / Co se stane, když hypoteční úvěry není najednou schopno splácet velké množství dlužníků

27. 03. 2019

Dvě zákonné iniciativy, k nimž se na počátku letošního roku mohla ČNB vyjádřit v rámci konzultace právního stanoviska ECB, dokumentují, že pokud má v určité zemi problém se splácením hypotečních úvěrů velký počet dlužníků, jsou volena komplexní řešení zahrnující řadu omezení vůči věřitelům a přenos významné části zátěže na věřitele (tj. banky) a případně i stát. Irsko a Řecko jsou velmi odlišné ekonomiky a volí k řešení masového nesplácení hypotečních úvěrů své vlastní přístupy. Obě níže popsané případové studie však dokumentují, že bez aktivní a preventivně orientované makroobezřetnostní a dohledové politiky se z financování nemovitostí může stát celonárodní noční můra. Obě studie také dobře dokumentují, proč je v zájmu bank, domácností i státu, aby regulátor stanovil právně závazným způsobem horní hranice úvěrových limitů typu LTV, DTI nebo DSTI.

Irská bankovní krize, která propukla v září 2008, souvisela v rozhodující míře s úvěrováním rezidenčních i komerčních nemovitostí. Byla doprovázena dramatickým propadem cen domů a bytů, které mezi vrcholkem v dubnu 2007 a dnem v březnu 2013 klesly o 55 %. Vynutila si rozsáhlou státní pomoc ve formě převodu aktiv za 74 mld. EUR do státní „konsolidační“ společnosti NAMA s průměrnou srážkou 57 %. Banky tedy obdržely za prodaná aktiva pouze 32 mld. EUR1 , což představovalo necelých 20 % irského HDP2 z roku 2010.3 Převod se však týkal primárně úvěrů spojených s komerčními nemovitostmi. Většina nesplácených hypotečních úvěrů naopak zůstala zpočátku v bankovních bilancích a jen část z nich byla později z bilancí vyvedena prostřednictvím sekuritizace (Obr. 1). Stát a centrální banka následně vytvořily komplexní sadu zákonných norem a nařízení, jehož součástí byla striktní pravidla pro to, jakým způsobem by banky měly při řešení nesplácených hypotečních úvěrů vůči dlužníkům postupovat. Centrální banka stanovila bankám, jaké postupy mají dodržovat, v roce 2009 (Code of Conduct on Mortgage Arrears). Podstatou pravidel je zajistit co nejvyšší součinnost bank, aby spolupracující dlužníci nepřišli o střechu nad hlavou. Banky se musí snažit jim v maximální míře pomoci překonat složitou situaci a nucený prodej nemovitosti chápat jako zcela poslední řešení. Zavedení pravidel vedlo k tomu, že většina problematických úvěrů je postupně restrukturalizována. Situace, kdy banka požádá soud o povolení nuceného prodeje nemovitosti, nejsou příliš časté a rozhodování soudů o jednotlivých případech je pomalé.

Obr. 1: Hypoteční úvěry v Irsku(v mld. EUR)

...tiskové zprávy / 100 let česko-slovenské koruny – zlaté slitky

25. 03. 2019

V průběhu 19. století se hlavním měnovým kovem světových měn stalo zlato.

Postupně na něj přecházely i státy, jejichž měny byly do té doby navázány na stříbro nebo na oba tyto drahé kovy, tzv. bimetalismus.

I přes několik historických peripetií byl po první i druhé světové válce měnový význam zlata obnoven a zachoval se, byť ve stále redukovanější podobě, až do 70. let 20. století.

Ve státech s netržními ekonomikami, mezi něž patřilo i socialistické Československo, do jisté míry přetrval ještě dalších 20 let, i když nikdy nebyla zcela pravdivá krycí doložka BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ, uvedená na československých bankovkách vydaných ještě v roce 1989....důchodová reforma / Zásluhovost se sníží. Vládní strany upozadily faktor odměňující za vyšší odvody

25.3.2019

Penze od státu naroste, z větší části se ale jedná pouze o valorizaci.investice / Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky

Březen 2019

Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes, připravilo několik novinek a vylepšení.

Zájemcům o státní dluhopisy budou nabídnuty od 18. 3. 2019 do 14. 6. 2019 dva typy státních dluhopisů, přičemž jeden z nich je již veřejnosti dobře známý reinvestiční státní dluhopis. Tento dluhopis bude dostupný na kamenných pobočkách distributora a rovněž prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkovému účtu. Výnos u tohoto dluhopisu je pro následující období stanoven v průměrné výši 1,91 %.

Novinkou v nabídce je dluhopis, který je vhodný zejména pro ty investory, kteří chtějí ochránit své úspory před znehodnocením vlivem růstu cenové hladiny:

V souladu s již předem deklarovanou snahou Ministerstva financí na postupnou elektronizaci systému prodeje státních dluhopisů bude proti-inflační dluhopis možné objednávat pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu....daně / Start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší míří do druhého čtení

Únor 2019

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance dvou let s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně financí....tiskové zprávy / Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2019

Únor 2019

Podle dnes zveřejněných údajů zrychlil v lednu 2019 meziroční růst cenové hladiny na 2,5 %. Inflace tak vzrostla do horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním lednu meziročně zvýšily o 2,4 %.

Inflace byla v lednu o 0,5 procentního bodu nad prognózou ČNB. Důvodem této odchylky byly především vyšší jádrová inflace a dřívější zrychlení růstu cen potravin, než předpovídala prognóza. Také meziroční růst cen pohonných hmot byl v lednu nad prognózou, byť jen mírně. V souladu s prognózou v lednu znatelně zrychlil růst regulovaných cen. Také primární dopady změn nepřímých daní odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data představují proinflační riziko aktuální prognózy ČNB. Podle ní zůstávají celkové inflační tlaky silné především v souvislosti s výraznou mzdovou dynamikou a pokračujícím růstem domácí ekonomiky.

Tyto faktory se projevují především ve vývoji jádrové inflace. Naopak proinflační působení dovozních cen slábne. Podle prognózy zůstane v první polovině letošního roku inflace dočasně v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. K tomu přispěje jádrová inflace a zrychlení růstu cen potravin a regulovaných cen. V dalším období se však celkové inflační tlaky zmírní a cenový růst zpomalí. V tom se nejprve projeví zesilující pokles dovozních cen, který bude odrážet obnovené posilování kurzu koruny a pokles zahraniční inflace....tiskové zprávy / MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017

Únor 2019

Ministerstvo financí vydává konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2017. Odborná i laická veřejnost má tak již potřetí možnost seznámit se s hospodařením státu jako celku.

Součástí materiálu je mimo jiné také podrobná zpráva, která je vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace.

„Již potřetí předkládá ministerstvo financí konsolidovanou účetní závěrku České republiky, která doplňuje peněžní a statistické informace o hospodaření státu o informace na akruální bázi,“ vysvětluje náměstek pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. „Údaje z konsolidace umožňují získat představu o tom, jaké má stát jako celek pohledávky, závazky, jakou hodnotu má jeho majetek,“ dodává Tomáš Vyhnánek.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku....tiskové zprávy / Výstavou 100 let česko-slovenské koruny oslavy nekončí

Únor 2019

V prodeji je první česká pamětní bankovka i nové příležitostné dvacetikoruny. Na Pražském hradě je pak k vidění zlatá mince v hodnotě 100 milionů korun

Poslední lednový týden byl pro sběratele mincí a bankovek malým svátkem. Česká národní banka pustila do oběhu další trojici dvacetikorunových mincí s významnými osobnostmi československé měny, vydala klasickou oběžnou stokorunovou bankovku s přítiskem k 100. výročí měnové odluky a hlavně velmi očekávanou pamětní bankovku v hodnotě 100 korun s portrétem Aloise Rašína. Současně začala v Císařské konírně Pražského hradu výstava nazvaná „100 let česko-slovenské koruny“, která nejen mapuje vývoj naší měny, ale láká také na zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Druhá největší mince na světě emitovaná ČNB váží 130 kilogramů, průměr má víc než půl metru a silná je 48 milimetrů. Výstava potrvá do 28. dubna.

Po letech velmi konzervativní „sběratelské politiky“, kdy se komunikace ČNB se sběrateli odehrávala jen v rámci emisí pamětních mincí, představuje přelom loňského a letošního roku doslova sběratelskou smršť. A jak se podle ohlasu, který vzbudila loňská emise pamětních dvacetikorun, zdá, vykročila Česká národní banka správným směrem....tiskové zprávy / ČNB koncem ledna vydá trojici příležitostných dvacetikorun k 100. výročí vzniku československé měny

Česká národní banka koncem ledna zahájí oslavy 100. výročí zavedení československé koruny dvěma emisemi oběžných mincí a bankovek a vydáním historicky první pamětní bankovky.

Tento počin bude předcházet unikátní výstavě na Pražském hradě, kde budou k vidění historická platidla spolu s největší zlatou mincí Evropy.

ČNB navazuje na úspěšnou podzimní emisi tří příležitostných dvacetikorun k 100. výročí založení československého státu s názvem Významné osobnosti československého státu a 30. ledna 2019 vydá další trojici oběžných dvacetikorun, tentokrát u příležitosti 100. výročí zavedení československé měny.

Tři mince s nominální hodnotou 20 Kč ponesou portréty prvorepublikových národohospodářů, kteří mají významný podíl na stabilitě koruny po založení československého státu – prvního ministra financí Aloise Rašína, jeho pozdějšího nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila.

Vedle emise těchto příležitostných dvacetikorun bude ve stejný den emitována také oběžná bankovka s nominální hodnotou 100 Kč, která ponese logo oslav 100. výročí zavedení československé koruny. Tato stokoruna se bude od běžných bankovek v oběhu lišit přítiskem výročního loga České národní banky, umístěného na lícní straně v kuponu pod nominální hodnotou....tiskové zprávy / ČNB - Globální ekonomický výhled

Leden 2019vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava