o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


tiskové zprávy / Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2015

27.7.2016

Materiál byl předložen pro informaci na jednání vlády dne 7. července 2016.

Zdroj: MFpojištění / Tempo růstu pojistného trhu posílilo meziročně o 2 %

Praha, 27. července 2016

Celkové předepsané pojistné členů České asociace pojišťoven (ČAP) meziročně vzrostlo o cca 1,2 mld. Kč, což odpovídá 2% růstu.

Za pozitivním vývojem pojistného trhu v prvním pololetí nadále stojí neživotní pojištění, které meziročně posílilo na svém objemu o cca 4,5 %, a opět se tak stalo dynamičtějším segmentem. I životní pojištění, které v posledních dvou letech výrazněji oslabovalo, však zmírnilo pokles, a to ze 3,4 % v prvním čtvrtletí na 2,2 %.pojištění / Jarní bouřky způsobily klientům pojišťoven škodu za 1,2 miliardy korun

Červenec 2016

Praha, 25. července 2016 – Členské pojišťovny ČAP aktuálně řeší téměř 24 tisíc pojistných událostí, které na přelomu května a června způsobily extrémní výkyvy počasí. Pojišťovny odhadují, že počet škod ještě mírně naroste a že celková škoda, kterou klienti nahlásí, vyšplhá na více než 1,2 miliardy Kč.investice / Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy

25.7.2016

(týden od 18. – 22.7.2016)

 

Indexu S&P 500 je znovu na historických maximech. Chytil druhý dech a dokáže na konci roku nadprůměrně zhodnotit jako v minulých letech? Graf indexu je v býčím nastavení, komentáře předpovídají další růstovou vlnu. Cena je pod psychologickou hladinou 2200, kterou zřejmě brzy otestuje. Trochu moc optimismu, srpen klepe na dveře. Velké poklesy vystřídal silný růst. Poznávacím znamením pro letošní rok je volatilita. Nejbližší support je na předchozích maximech v zóně 2 120 – 2 135, což je od aktuální hodnoty indexu S&P 500 přibližně 2 %. Nejbližší rezistence je na psychologické hladině 2 200 a 2230.

Denní graf indexu SPX...tiskové zprávy / Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2016

20.7.2016

K 30. červnu 2016 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 69,2 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Územní samosprávy uzavírají smlouvy typu PPP také mimo režim koncesního zákona, zejména na základě výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Finančně nejvýznamnější je projekt Plzeňských městských dopravních podniků a města Plzně „Vybudování nové dopravní základny a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy“, který byl uveden do realizační fáze v roce 2014.

Zdroj: MFtiskové zprávy / Měnovou politiku České národní banky vysvětluje nová aplikace

17.9.2016

Česká národní banka představuje mobilní aplikaci s názvem Měnová politika. Děje se tak tři roky poté, co aplikace s názvem České penízezískala v soutěži Zlatý středník druhou cenu v kategorii Appka roku.

Účelem nové edukativně-zábavné aplikace je ještě více přiblížit široké veřejnosti, z jakých důvodů přijala Česká národní banka v roce 2013 tzv. kurzový závazek a jaký byl jeho vliv na ekonomiku.

Aplikace Měnová politika je již dostupná, a to zdarma. Ke stažení je pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS a Android.

Aplikace je rozdělena do sedmi kapitol: Deflace, 2% inflace, Investice a spotřeba, Zvýšení výroby, Vyšší mzdy, Růst ekonomiky a Shrnutí. Její součástí je i slovníček pojmů, takže nehrozí, že by měl uživatel problém s pochopením i zdánlivě komplikovaného sdělení....zákony / Zákon implementující směrnici MiFID II předložen Poslanecké sněmovně – sněmovní tisk 869

15.7.2016

Dne 14. 7. 2016 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska Legislativní rady vlády. Tento návrh zákona vláda schválila na svém zasedání dne 8. června 2016. Návrh zákona je evidován jako Sněmovní tisk 869.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD).

Zdroj: MFúvěry / Zákon o spotřebitelském úvěru schválen senátem

14.7.2016

Ve čtvrtek 14. 7. 2016 v podvečer (17:55) byl Senátem celkem rychle bez jakékoliv rozpravy schválen návrh zákona o spotřebitelském úvěru ve znění, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou (25 hlasy ze 44 přítomných).

V tuto chvíli již čeká návrh zákona pouze podpis prezidenta (nepředpokládá se, že by s podpisem měl nějaký problém) a jakmile vyjde ve Sbírce zákonů, vstoupí v platnost. Předpokládaný termín platnosti zákona je od 1. 11. 2016.

Zákon jasně stanovuje rozdíl mezi zprostředkováním a poradenstvím a stanovuje podmínky pro používání pojmu „nezávislý“.

Dále zvyšuje požadavky na vzdělání a odbornost s nutností složit certifikační testy a v neposlední řadě budou zprostředkovatelé muset splnit vůči spotřebiteli informační povinnost s poměrně velkým objemem informací....tiskové zprávy / Vznik Garančního systému finančního trhu přináší pojištění vkladů i nad rámec současných 100 000 EUR

Červenec 2016

Klientům finančních institucí přináší Garanční systém finančního trhu mimo jiné lepší informovanost, od 1. 6. 2016 zkrácení lhůty výplat náhrad vkladů na 7 pracovních dní a pojištění dočasně vysokých vkladů nad 100 000 EUR.

CO je dočasně vysoký vklad?

Od 1. 1. 2016 jsou nově ze zákona pojištěny dočasně vysoké vklady nad 100 000 EUR. Zvýšená náhrada se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj.

KDY má klient nárok na výplatu dočasně vysokého vkladu?...tiskové zprávy / Euromoney Awards for Excellence 2016: Česká spořitelna se stala nejlepší bankou

Červenec 2016

Česká spořitelna získala prestižní ocenění Euromoney Awards for excellence 2016 v kategorii nejlepší banka v České republice.

Cenu každoročně uděluje odborný magazín Euromoney, který se specializuje na bankovní a kapitálové trhy. Ocenění obdržela Česká spořitelna i v letech 2013, 2012, 2009 a za své privátní bankovnictví získala cenu v roce 2011.

„V ceně se odráží stovky projektů, díky kterým přinášíme klientům naše služby, i poctivá práce našich zaměstnanců. Prvenství je o to cennější, že hodnocení nevychází pouze z kvantitativních dat, ale zaměřuje se také na úroveň služeb pro klienta. Dlouhodobě chceme být pro drobné klienty, korporace a municipality průvodci složitým finančním světem a chceme jim pomoci hledat úspory v jejich rozpočtech. Současně chceme být dostupní tam, kde nás klienti potřebují. Ocenění nám tak potvrzuje, že jdeme správným směrem,“ uvedl předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Za cenou stojí magazín Euromoney, který jí uděluje od roku 1992 ve 110 zemích světa na pěti kontinentech. Výsledky vychází z analýzy kvantitativních dat a také subjektivního hodnocení poroty, která je složená z novinářů....úvěry / Výpis z Centrální evidence exekucí nově získáte také na České poště

Červenec 2016

Česká pošta nabízí od 1. července možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí, a to díky své husté pobočkové sítí na zhruba tisícovce pošt.

Dosud bylo možné využít tuto přínosnou službu, tedy zajistit si listinou formu ověřeného výpisu, pouze na dvou místech Exekutorské komory ČR a přes internet. Nově je tato služba rozšířena na pošty poskytující služby Czech POINT.

„Česká pošta poskytuje svým klientům řadu užitečných nabídek nad rámec základních poštovních služeb. Jednou z nich je výpis z Centrální evidence exekucí. Spolupráci s Exekutorskou komorou chápeme jako službu našim klientům, kteří si mohou nechat ověřit důležité informace. Např. zda na ty, s nimiž se chystají uzavřít smlouvu, není nařízena exekuce. Tato informace pomůže předejít případným problémům v budoucnosti,“ říká ředitel divize obchodu a marketingu České pošty Jan Foubík.

„Od rozšíření dostupnosti výpisů z Centrální evidence exekucí na pobočky České pošty s Czech POINTY si slibujeme, že se tato naše služba dostane více do povědomí lidí jako efektivní a preventivní nástroj v mnoha životních situacích. V životě se totiž může stát, že o svůj majetek či peníze přijde člověk nikoli vlastní vinou. Pokud vstoupí do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce a neví o tom, může to způsobit značné komplikace a ztráty. Předejít jim lze tím, když si ověří aktuální situaci v Centrální evidenci exekucí, “ uvedl Martin Tunkl, člen prezidia Exekutorské komory ČR....úvěry / Co je Centrální evidence exekucí (CEE)

Červenec 2016

Co je Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE“)Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Co se zapisuje do Centrální evidence exekucíSoudní exekutoři do CEE zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje. Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce, z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

 ...pojištění / Kateřina Vaidišová: Tahanicím o provize jsme se mohli vyhnout

8.7.2016

Reakce na komentář Jiřího Šindeláře „Ze zákona zbyl jen přílepek!“, který vyšel v Lidových novinách 30.6.2016.

Ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiří Šindelář se ve svém komentáři zabýval novelou zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Dopustil se při tom řady nepřesností, které bychom chtěli uvést na pravou míru.

Jiří Šindelář ministerstvu vyčítá, že z původní rozsáhlé novely zbyla pouze malá část týkající se provizí. To, že sněmovna v tuto chvíli neprojednává původní velkou novelu, ale pouze novelu dílčí, má však velmi jednoduché vysvětlení. Původní novelu jsme předkládali před téměř dvěma lety, kdy se ještě v Evropské unii bouřlivě debatovalo o nové směrnici o distribuci pojištění. Ta byla v mezidobí hádek na téma regulace provizí v pojišťovnictví přijata a během roku 2017 ji budeme muset zapracovat do našich zákonů.

Dojde k tomu zcela novým zákonem, na kterém již ministerstvo pracuje. Předkládat v tuto chvíli rozsáhlou novelu stávajícího zákona a krátce poté zcela nový zákon s promítnutím evropské směrnice by jednoduše nedávalo smysl. Výsledky prací na původní novele pochopitelně neskončí v koši, ale budou zohledněny při přípravě nového zákona....daně / Komentář předsedy vlády k novele zákona o dani z příjmů

7.7.2016

Vláda plní svůj program a snižuje daňové zatížení pracujících rodin s dětmi. Pomocí dnes schválené novely zákona o dani z příjmů zajistíme s účinností od 1. ledna 2017 vyšší slevu na dani rodičům se dvěma, třemi a více dětmi. Příští rok by tak ve srovnání s letošním rokem měla sleva na dani na druhé dítě stoupnout o 200 korun měsíčně na celkových 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně na celkových 24 204 Kč ročně.

Novelou zákona o dani z příjmů bojujeme zároveň proti daňovým únikům – součástí je mimo jiné i novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší například specifické úpravy zdaňování společností (dříve sdružení), zavedení institutu nespolehlivé osoby (vedle institutu nespolehlivého plátce DPH) nebo zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou.

Věřím, že z řady návrhů ocení občané i usnadnění platby cel, daní či poplatků platební kartou. Tím, že návrh Ministerstva financí zahrnuje novelizaci několika zákonů v jednom právním předpisu, usilujeme o větší přehlednost daňových opatření pro občany.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR...Finanční gramotnost / Výsledky měření finanční gramotnosti 2015: PRÁVA SPOTŘEBITELE

7.7.2016

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Přinášíme šestý díl seriálu, během něhož postupně zveřejňujeme výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si řekneme, jak můžete aktivně uplatnit svá práva na finančním trhu.vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava