o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


daně / MF - Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2016

17.7.2017

Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 10.7.2017.úvěry / ČNB - Rozjetou hypoteční party je třeba mírnit

17.7.2017

Petr Musil (Týden 17. 7. 2017 strana 38, rubrika Ekonomika)

Česká ekonomika zažívá dobré časy. Na vlně optimismu se veze i hypoteční a realitní trh. Centrální banka chce přesto zásadně zpřísnit poskytování úvěrů na bydlení. „Ochlazením trhu se bydlení naopak zpřístupní,“ tvrdí viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl.

* Do novely zákona o ČNB chcete prosadit ustanovení, jimiž budete moci zásadně ovlivnit podmínky, za nichž komerční banky půjčují peníze na bydlení. Proč je zapotřebí mít všechny ty věci v zákoně? Vámi vydávaná doporučení nepovažujete za účinná?

Použil bych takovou paralelu. Představte si, že by padesátikilometrová rychlost v obci byla pouze doporučená. Ve stejné situaci jsme nyní v oblasti hypoték. Česká národní banka vydává doporučení pro maximální výši ukazatele LTV (loan to value – poměr objemu úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti, pozn. red.) i dalších ukazatelů. Ta ale nejsou právně závazná a nejsou tím pádem ani vymahatelná. Obáváme se, že v současné době, kdy se ekonomika veze na vlně optimistických očekávání, by se tato party mohla jednou vymknout kontrole a v obci by se mohlo začít jezdit o dost riskantněji....investice / Upozornění na aktivity společnosti DreamVest International LLC.

14.7.2017

Česká národní banka informuje veřejnost, že společnost DreamVest International LLC., ID 6128334 nabízí v českém jazyce prostřednictvím prezentace uveřejněné na https://britishasset.com investice do projektů nazvaných „BritishAsset“. Prezentované projekty „BritishAsset“ vykazují znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování, tedy činnosti, která je v České republice plně regulována.

Společnost DreamVest International LLC. však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou, a není tak oprávněna v České republice peněžní prostředky od veřejnosti shromažďovat.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNBdaně / Daňových přiznání k dani z příjmů se vybralo přes 2,6 milionu

4.7.2017

Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů (tj. do 3. července) eviduje za zdaňovací období roku 2016 celkem 2,64 mil. odevzdaných daňových přiznání, z toho 2,20 mil. od fyzických osob a 440 tisíc od právnických osob. Oproti loňskému roku poplatníci odevzdali celkem o zhruba 40 tisíc přiznání více, převážně na dani z příjmů fyzických osob. Elektronickou formu podání letos zvolilo větší procento poplatníků - 16 % fyzických osob (loni 13 %) a 90 % právnických osob (loni 88 %).

„U fyzických osob zabodoval náš úplně nový zjednodušený formulář na dvě stránky. Tento typ formuláře využilo dokonce 40% poplatníků (přesněji 400 tisíc) z těch, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání a podávají daňové přiznání na finanční úřad sami,“zhodnotil podávání daňových přiznání generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

V prodloužené lhůtě může podat daňové přiznání poplatník, který ho předkládá správci daně prostřednictvím zplnomocněného daňového poradce nebo má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Plná moc k zastupování však musela být správci daně doručena předem, a to nejpozději do 3. dubna.

Kdo nestihl podat daňové přiznání do 3. července, má poslední šanci podat daňové přiznání bez sankce do středy 12. července. Kdo podá přiznání po této lhůtě, čeká ho sankce v podobě pokuty za opožděné podání....důchodová reforma / Druhý důchodový pilíř definitivně skončil

30.6.2017

Poslední červnový den byl termínem, dokdy mohli účastníci druhého pilíře vrátit peníze do státního systému. Žádost podalo 800 z nich. Zajistili si tím nezkrácení budoucího státního důchodu.student point / "Cena ČNB" o nejlepší esej má svého vítěze

21.6.2017

Ve společném hlasování expertů ČNB a veřejnosti v soutěži o nejlepší esej na téma Představují rostoucí ceny nemovitostí riziko pro finanční stabilitu? se umístila na 1. místě práce Lukáše Vladislava Nezvala z Gymnázia Blansko. Výherci gratulujeme.tiskové zprávy / Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2017

9.6.2017

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v květnu 2017 meziročně o 2,4 %. Inflace se tak v souladu s očekáváním ČNB nachází v horní polovině tolerančního pásma jejího dvouprocentního cíle. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v květnu meziročně zvýšily o 2,5 %.

Celková meziroční inflace byla v květnu o 0,2 procentního bodu pod prognózou ČNB. Důvodem byly – podobně jako v dubnu – zejména nižší ceny potravin. Ve stejném směru v květnu působil mírnější než očekávaný meziroční nárůst cen pohonných hmot. Odchylku inflace od prognózy směrem dolů naopak i nadále tlumila lehce vyšší než očekávaná jádrová inflace. V ní se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky a zvýšená dynamika mezd. Na jádrovou inflaci v poslední době působí i zrychlený růst výrobních cen v eurozóně. Prognóza vývoje v dalších složkách inflace, tedy u regulovaných cen a primárních dopadů změn nepřímých daní, se v květnu v zásadě naplnila.

Zveřejněná data představují jen lehké protiinflační riziko pro naplnění stávající prognózy ČNB. Podle ní má inflace ve zbytku letošního roku setrvat v horní polovině tolerančního pásma. K cíli se pak inflace opět vrátí počátkem příštího roku a v jeho těsné blízkosti se bude nacházet i na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2018. Důvodem tohoto očekávaného zmírnění inflace bude lehké zvolnění růstu domácích nákladů v následujícím období. To bude způsobeno zvyšováním dynamiky produktivity práce, a to i přes mírně zrychlující růst mezd a ekonomické aktivity. Současně se aktuálně proinflační působení dovozních cen rychle opět změní na protiinflační, a to v důsledku zvolnění růstu cen zahraničních výrobců v kombinaci s prognózovaným posílením kurzu koruny.

Petr Král, náměstek ředitele sekce měnovéfinanční produkty / Zlatá koruna 2017 15. ročník soutěže finančních produktů zná své vítěze

Praha, 8. června 2017 – Na galavečeru Zlaté koruny v TOP Hotelu Praha se udílely ceny v 19 soutěžních kategoriích. Slavnostní vyhlášení cen se konalo pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka a ministra financí Ivana Pilného, který měl také zahajovací řeč.

Mezi oceněnými se objevili jak zavedené produkty, tak čerstvé novinky na českém finančním trhu.

Své síly v letošním ročníku poměřilo 182 produktů od 72 finančních společností. Roli rozhodčích na sebe vzala již tradičně Finanční akademie, odborná porota Zlaté koruny. Ta měla po letošní výrazné personální obměně  366 členů.

Nejúspěšnější finanční společností v soutěži se letos opět stala Fio banka, na paty jí ale šlapou Equa bank a mBank, tradiční rivalové na českém bankovním trhu. Fio banka dominovala jak běžným tak podnikatelským účtům. Jejich Fio osobní účet bez poplatků navíc obhájil vítězství z loňského roku. Zabodovala také v Obchodování s cennými papíry, Podnikatelských úvěrech a On-line aplikacích.

Equa bank nezůstala stranou a v mnohých kategoriích šlape Fio bance na paty. V některých kategoriích se jí však podařilo zvítězit. Equa tak letos dominuje Úvěrům se svou Minutovou půjčkou, a také Platebním kartám se Zlatou kartou od Equa bank. Nesmíme opomenout ani druhé místo v Ceně veřejnosti, které obsadil Běžný účet od Equa bank....tiskové zprávy / ČSÚ - Češi vloni strávili na nemocenské víc než 70 miliónů dní

1.6.2017

Vloni kvůli nemoci denně chybělo na svých pracovištích 161 100 zaměstnanců. To je o 5,2 % víc než v roce předchozím.  Češi strávili na nemocenské celkem 70,3 miliónu dní.

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2016 zvýšil. Meziročně o bezmála 70 000 na 1,63 miliónu. „Pracovní neschopnost byla ve většině případů zaviněna nemocí. V 2,9 % byly její příčinou pracovní úrazy a v 8,9 % ostatní úrazy, tedy ty, které se stanou mimo pracoviště, ale zaměstnance na čas vyřadí z pracovní činnosti,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Nejvíce případů pracovní neschopnosti v přepočtu na sto pojištěnců bylo zaznamenáno v Libereckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Naopak nejméně v Praze, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Regionální rozdíly jsou ovlivněny zejména strukturou zaměstnanosti, charakterem převažující ekonomické činnosti a mírou nezaměstnanosti v jednotlivých krajích.

V posledních deseti letech se průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti zvýšila. Z 35,3 dne v roce 2006 stoupla na 43,0 dne v roce 2016. ...student point / „Cena ČNB“ – hlasování

Květen 2017

O „Cenu ČNB“ dostalo možnost soutěžit 10 studentů, kteří získají nejvyšší počet bodů v rámci semifinálového kola Ekonomické olympiády. Během 60 minut měli tito studenti za úkol sepsat esej v rozsahu dvou normostran na jedno vybrané téma z avizovaných pěti možných.

Až do 14. 6. 2017 bude mít veřejnost možnost posoudit jednotlivé eseje a vybrat tu nejlepší z nich v rámci veřejného hlasování. Souběžně s probíhajícím veřejným hlasováním bude eseje hodnotit také odborná porota složená z odborníků z ČNB.

Výsledné pořadí soutěže o „Cenu ČNB“ vzejde ze sloučení výsledků veřejného hlasování a hodnocení odborné poroty ČNB.

 investice / Tisková zpráva AKAT: Investice do fondů nepřestávají růst

Úterý 30.05.2017

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST K 31.3.2017 BYLO V DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH FONDECH NA...

Příloha: tz20170530_.pdf

Zdroj: AKATtiskové zprávy / ČSÚ - Nejvyšší počet zemřelých je v Moravskoslezském kraji

30. května 2017

V roce 2016 zemřelo 107 750 obyvatel. O 3 423 méně než v roce předchozím. Nejvíce úmrtí bylo v prosinci, nejméně v září. Nejvyšší počet zemřelých hlásí Moravskoslezský kraj.

Vloni zemřelo 54 880 mužů a 52 870 žen. Věk, ve kterém skonalo nejvíce osob, v úhrnu činil 85 let.

Nejvíce zemřelých zaznamenal Moravskoslezský kraj, a to 13 133. Druhý nejvyšší počet zemřelých na úrovni 12 695 hlásil Středočeský kraj, kde je největší počet obyvatel. Naopak nejméně úmrtí zaregistroval Karlovarský kraj. Jednalo se o 3 167 osob. „Moravskoslezský kraj je ve statistice zemřelých podle jejich bydliště na vedoucí pozici od roku 2004. Karlovarský kraj má vzhledem k nízkému počtu obyvatel tradičně i nejnižší počet zemřelých,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.

Nejdelší naději dožití mají lidé v Praze. U chlapců narozených v období let 2015 až 2016 se pohybuje na úrovni 78,0 let a u děvčat 82,7 let. Druhou nejvyšší střední délku života měli muži v Kraji Vysočina, a to 77,2 let. V případě žen měl druhé nejlepší postavení Jihomoravský kraj s 82,6 lety. Na třetí příčce byl u mužů Královéhradecký kraj a u žen Kraj Vysočina společně s Pardubickým krajem. „Je zajímavé, že v Praze je střední délka života mužů až o jeden rok vyšší než v jiných krajích. U žen takové rozdíly mezi regiony nepozorujeme. Nejvyšší hodnoty jejich naděje dožití jsou při srovnání jednotlivých krajů bližší,“ analyzuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ....tiskové zprávy / 29. května 2017: Dnešek je Dnem daňové svobody!

Liberální institut, tisková zpráva ze dne 29. května 2017

Celých 149 dní jsme v České republice pracovali a podnikali na pokrytí letošních veřejných výdajů.

Teprve od dnešního dne začínáme vydělávat sami na sebe. Slavíme totiž Den daňové svobody, pomyslný den, od kterého máme vůči státu splněnu svou daňovou povinnost.

Přestože je letošní výsledek zdaleka nejlepším od roku 2000, kdy Liberální institut začal Den daňové svobody měřit, není co slavit. „Lidská kreativita, spolupráce a volný obchod přináší bohatství. Letošní výsledek je dobrým výsledkem navzdory fungování vlády. Naše bohaství vzrostlo jednoduše více, než nenasytnost veřejných rozpočtů,“ říká ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal. „S oslavami bych byl opatrný hned ze tří důvodů.

Zaprvé je velká část současného blahobytu jen růstem na dluh. Úrokové sazby jsou rekordně nízké a prosperita tak může být pouze dočasná. Zadruhé stát sice nezvyšoval své výdaje tolik, jako jindy, ale nezahálel v jiných oblastech. Oproti loňskému roku je tak zase o něco složitější podnikat, zaměstnávat i nechat se zaměstnat. Regulací přibylo a s nimi ubylo svobody. Zatřetí, 149 dní může být méně, než vloni, ale stále je to hodně,“ dodává Stroukal....důchodová reforma / MF - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2017 včetně Komentáře

Květen 2017

DPS - doplňkové penzijní spoření PP - penzijní připojištění 1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena 2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012 3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 4) Stav ke konci období 5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.03.2017 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2016 činí pokles o 17 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,4 %). Z toho u 1,4 mil. připojištění/spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za 1. čtvrtletí roku 2017 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 1,7 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2016 o 2 Kč na hodnotu 129 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 125 Kč (nárůst o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 158 Kč (nárůst o 2 Kč)....bydlení / MF - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2017 včetně Komentáře

Květen 2017

1) Stav ke konci období2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

V 1. čtvrtletí roku 2017 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 86 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 34,7 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 406 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2017 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2016 uzavřeno o 33 tis. smluv méně (-28 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 55 tis. Kč (+16 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 31.03.2017 činil 3,3 mil. smluv, což je o 30 tis. smluv méně (-1 %) než ke konci roku 2016....vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava