o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


bydlení / BLÍŽÍ SE KONZULTAČNÍ DEN MMR K BYTOVÉ PROBLEMATICE

Leden 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany.tiskové zprávy / Poskytovat biometrické údaje bankám lidé nemusí

18.1.2017

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které zazněly v tendenční reportáži pořadu Zprávy FTV Prima dne 17. 1. 2017 ohledně identifikace klientů při provádění elektronických plateb podle nového zákona o platebním styku.

Ministerstvo financí připomíná, že pravidla, která zavádějí tzv. silné ověření uživatele u internetových plateb, existují jako doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví již od prosince 2014. Řada bank se tímto doporučením řídí a zavedla tzv. ověřovací SMS, které klienti běžně používají. Změnou je pouze to, že nová směrnice o platebních službách zavádí nynější dobrovolný standard jako povinnou normu. Využití biometrických údajů je ve směrnici i v novém zákoně stanoveno jako možnost, aby regulace nebránila využívání nových technologií. Nakládání s biometrickými údaji navíc za všech okolností podléhá české i evropské legislativně ochrany osobních údajů. Jestliže by sběr osobních údajů nevyhověl požadavkům na bezpečnost, pak je touto legislativou zakázán.

Ministerstvo financí skutečně navrhlo vládě, aby zvážila, zda požádá Poslaneckou sněmovnu o projednání návrhu nového zákona o platebním styku v prvním čtení. Důvodem je skutečnost, že s ohledem na blížící se volby do Poslanecké sněmovny a povinnost transponovat směrnici o platebních službách do 13. ledna 2018 není pravděpodobné, že by se jinak zákon stihl schválit v uvedené lhůtě. Návrh zákona je totiž především transpozicí unijního práva a povinnost transpozice směrnice o platebních službách vyplývá pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii.tiskové zprávy / Vláda schválila novelu zákona o ČNB

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jde o převážně technickou novelu obou uvedených zákonů, jejímž cílem je rozšíření spektra nástrojů určených k plnění zákonných úkolů ČNB.

V oblasti provádění měnové politiky se jedná zejména o rozšíření okruhu možných obchodů a protistran. Další navrhovanou změnou je zavedení nových nástrojů makroobezřetnostní politiky, díky nimž by ČNB mohla stanovit právně závazné limity na vybrané úvěrové ukazatele týkající se spotřebitelských úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Změna zákona by současně měla vést k vyšší transparentnosti ČNB, protože rozšiřuje okruh vedoucích zaměstnanců, jejichž mzdy budou zveřejňovány. Pokud bude novela schválena Parlamentem, ČNB bude mít nově oprávnění vydávat vedle pamětních mincí rovněž pamětní bankovky a tzv. obchodní mince – české dukáty, které však nebudou mít povahu zákonných peněz.

Součástí předkládané novely jsou i další úpravy, které mají pomoci zvýšit jednoznačnost výkladu zákona o ČNB a tím zefektivnit činnost centrální banky.

Marek ZemanŘeditel odboru komunikace ČNBdůchodová reforma / Poslanci potvrdili stávající podmínky dětského penzijního spoření

13.1.2017

V pátek 13. ledna schválila sněmovna daňový balíček, jehož součástí byl i pozměňovací návrh poslance Zavadila. Znamená to, že se zachovávají stávající pravidla pro dětské spoření na důchod.

U novinky, která funguje teprve od roku 2016, a která pomohla oživit zájem o takzvaný třetí pilíř (penzijní připojištění), chtělo Babišovo ministerstvo penalizací znevýhodnit předčasný výběr 30 % naspořených prostředků v momentě, kdy dítě dosáhne 18 let věku.

Původně navržená a neschválená sankce by spočívala v následné povinnosti danit případné příspěvky od zaměstnavatele a ztráta by činila celých 15 %, tedy sazbu daně z příjmů na nich uplatněnou. „Jsme rádi, že poslanci drtivou většinou zamítli variantu, která by dětskému penzijnímu spoření výrazně ubrala na popularitě a znevýhodnila ho.

 ...tiskové zprávy / Změna na postu ředitele sekce dohledu nad finančním trhem

12.1.2017

Ředitel sekce dohledu nad finančním trhem David Rozumek se rozhodl ke dni 12. ledna 2017 ukončit své působení v České národní bance. Dočasným řízením bankovní rada pověřila náměstkyni ředitele této sekce Zuzanu Silberovou.

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík vyjádřil Davidu Rozumkovi poděkování za více než desetiletou spolupráci při formování a implementaci nové dlouhodobé koncepce dohledu nad finančním trhem v České republice a současně vyzdvihl jeho osobní přínos pro úspěšné fungování dohledu nad finančním trhem v době finanční krize.

Rovněž Davida Rozumka ocenil za výbornou reprezentaci České národní banky v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) a v Evropském orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

V návaznosti na tuto skutečnost pověřila bankovní rada na svém jednání dne 12. ledna 2017 dočasným řízením sekce dohledu nad finančním trhem Zuzanu Silberovou, náměstkyni ředitele sekce dohledu nad finančním trhem, a to s účinností od 13. ledna 2017....úvěry / Češi splácí staré dluhy: v registru SOLUS je s dluhem po splatnosti o 50 tisíc občanů méně, než před rokem

12.1.2017

Podíl občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v registru fyzických osob SOLUS klesl ke konci roku 2016 na 7,44 % (oproti 8,09 % ke konci roku 2015).

Tento podíl se snižuje ve všech krajích České republiky: v Libereckém kraji se dostal na konci roku pod desetiprocentní hranici (9,93 %), ve Zlínském kraji a na Vysočině dokonce pod hranici pěti procent.

 

„České ekonomice se daří, máme rekordně nízkou nezaměstnanost, lidé chtějí čerpat nové půjčky či služby u členů sdružení SOLUS a dávají si proto do pořádku své historické závazky po splatnosti. To jsou hlavní důvody historicky nejlepšího zlepšení statistik, které sdružení SOLUS dlouhodobě sleduje,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS....tiskové zprávy / Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v prosinci 2016

10.1.2017

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v prosinci 2016 meziročně o 2 %.

Inflace se tak po čtyřech letech pohybu pod cílem ČNB vrátila v samém závěru loňského roku na její 2% cíl. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v prosinci 2016 meziročně zvýšily o 1,9 %.

Celková meziroční inflace byla v prosinci o 0,7 procentního bodu nad prognózou ČNB. Prvním důvodem byl – podobně jako v listopadu – rychlejší než očekávaný růst cen potravin. Zhruba ve stejné míře se vedle toho na zmíněné odchylce od prognózy podílela i vyšší než očekávaná korigovaná inflace bez cen pohonných hmot, která se v prosinci znatelně zvýšila. V tomto ukazateli jádrové inflace se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky a zvyšující se dynamika mezd. V prosinci se navíc přidaly cenové dopady zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravování a ubytování, jejichž příspěvek do celkové inflace lze odhadnout na jednu až dvě desetiny procentního bodu. Malou odchylku od prognózy inflace v opačném směru zaznamenaly naproti tomu regulované ceny a v nepatrné míře i ceny pohonných hmot.

K dosažení 2% cíle došlo dříve oproti tomu, co prognóza ČNB očekávala. Rychlejší než prognózovaný nárůst inflace v závěru loňského roku lze nicméně považovat za důsledek jednorázových vlivů pramenících z tradičně kolísavého vývoje cen některých druhů potravin a ze zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravovacích a ubytovacích služeb. Proinflační dopad uvedených vlivů do meziročního cenového růstu přitom ke konci letošního roku vyprchá. V opačném směru bude navíc v letošním roce působit stávající prognózou neočekávané další snížení regulovaných cen zemního plynu pro domácnosti. Současně zůstává v platnosti vyznění stávající prognózy, pokud jde o fundamentální faktory inflace. Domácí náklady nadále znatelně porostou na celém horizontu prognózy vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity....Finanční gramotnost / Finanční gramotnost pro pedagogické pracovníky 2.2.2017 Praha

Leden 2017

Termín: 2.2.2017 od 9:00 hod. do 2.2.2017 15:00 hod.

Místo: Praha – bude upřesněno

Lektor: Ing. Miroslav Škvára, MBA

Cíl semináře: Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený pohled na finanční gramotnost. Vysvětlit základní finanční produkty, se kterými se běžný občan setkává v praxi. Důraz je kladen na rozdíl mezi spořicím produktem, pojistným produktem a investicemi. Vzhledem k tomu, že se seminář orientován na pedagogické pracovníky, získá účastník informace, jak probíhá výuka tohoto nepovinného předmětu na gymnáziu v Praze....tiskové zprávy / ČSÚ - Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2016

6.1.2017

Ve 3. čtvrtletí roku 2016 se ziskovost podniků snížila o 2,2 p.b. ve srovnání s předchozím rokem, a to na 49,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 2,3 %, to je o 1,2 p.b. vyšší tempo ve srovnání s růstem reálných příjmů.

Nefinanční podniky: ziskovost meziročně klesá v důsledku růstu mezd a platů

Míra zisku1 ve 3. čtvrtletí 2016 poklesla na 49,6 %, což je o 2,2 p.b. méně než před rokem. Pokles ziskovosti podniků souvisí zejména s vysokým meziročním růstem mzdových nákladů, nominálně o 7,1 %. Míra investic2 je meziročně beze změny, tedy na úrovni 29,0 %.

Domácnosti: reálný příjem vzrostl o 1,2 %...tiskové zprávy / Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč

3.1.2017

V roce 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 281,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 219,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 61,8 mld. Kč.

Od vzniku samostatné České republiky bylo dosaženo přebytku hospodaření státního rozpočtu naposledy v letech 1993-1995, nikdy však nebyl dosažen v takové výši jako v uplynulém roce.

K přebytkovému hospodaření přispěly úspory na straně výdajů státního rozpočtu, které byly proti rozpočtu nižší o 31,0 mld. Kč. Na úspoře se podílely zejména běžné výdaje s čerpáním nižším o 37,2 mld. Kč. I díky přebytkovému hospodaření a nízkým úrokovým sazbám došlo k významné úspoře úrokových výdajů souvisejících s obsluhou státního dluhu oproti schválenému rozpočtu o 11,6 mld. Kč. Provozní výdaje státu byly proti schválenému rozpočtu nižší o 15,5 mld. Kč. Úspory na straně běžných výdajů lze pozorovat u většiny položek, jak ukazuje i přílohová tabulka č. 3.

Na pozitivním výsledku se podílela řada dalších faktorů také na příjmové straně. Původně plánované příjmy rozpočtu jsou vyšší o 100,8 mld. Kč, a na jejich překročení se podílelo především vyšší než plánované inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 28,8 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílel jak efektivnější výběr daní, tak pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru. Dokládá to i inkaso daňových příjmů (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění), které na úrovni veřejných rozpočtů meziročně vzrostlo o 8,4 %....daně / Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v úterý 31. ledna 2017

Leden 2017tiskové zprávy / ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017

Leden 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.

 

 ...tiskové zprávy / Přehled svátků a dnů v týdnu pro rok 2017

Prosinec 2016

Volné dny 2017

 tiskové zprávy / Inflační očekávání finančního trhu

28.12.2016

Měření inflačních očekávání finančního trhu, jako standardní analytický přístup centrálních bank, zaujímá významné místo především v měnověpolitickém režimu tzv. inflačního cílení. Rozhodování o měnově politických opatřeních centrální banky je založeno na analýze současného a predikci budoucího vývoje ekonomiky a faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Prognóza inflace a tempa růstu ekonomiky jsou tedy klíčové veličiny ovlivňující budoucí nastavení měnové politiky. Mezi hlavní faktory vývoje pak lze zařadit vybrané indikátory finančního trhu, jako jsou úrokové sazby nebo měnový kurz.

Indikátory finančního trhu souhrnně odrážejí zejména ocenění různých finančních aktiv, resp. očekávání účastníků trhu na budoucí pohyb jejich cen ve vazbě na daný vývoj ekonomiky. Bezprostředně tak reagují na změnu podmínek na trhu způsobených např. měnově-politickým opatřením, zveřejněním aktuálních makroekonomických dat, exogenními šoky či politickou situací. Jejich okamžitá reakce na zveřejněné události činí úrokové sazby nebo měnový kurz vhodnými ukazateli změn v očekávání finančního trhu.

S cílem sledovat a vyhodnocovat změny predikce budoucího vývoje inflace, HDP, mezd a indikátorů finančního trhu zahájila ČNB pravidelné měření inflačních očekávání finančního trhu v květnu 1999. Cílem šetření mezi analytiky je získat jejich názor na očekávaný vývoj makroekonomických ukazatelů a jeho srovnání s prognózou ČNB. Skupina respondentů byla sestavena z analytiků velkých bank a brokerských firem, které vykazují jak na peněžním, tak kapitálovém trhu, vysokou aktivitu a kteří vyslovili souhlas ke spolupráci s ČNB. Formou standardizovaných formulářů (xls, 40 kB) se ČNB v pravidelných měsíčních periodách dotazuje na predikci vybraných indikátorů:

Tyto informace primárně slouží pro potřeby měnové politiky ČNB, tj. jaký je vývoj inflačních očekávání a zda tato očekávání jsou konzistentní s představami ČNB a následným skutečným vývojem. Získané informace jsou rovněž využívány pro porovnání s očekáváními finančního trhu získanými nepřímo z výnosových křivek a jejich příp. korekci z takto získaných informací....tiskové zprávy / ČSÚ - Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - časové řady

Prosinec 2016

Zdroj: ČSÚvzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava