o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


důchodová reforma / Chystáte se přejít na „nové“ penzijko?

Duben 2017

Chystáte se přejít na „nové“ penzijko?

Nebo chcete změnit penzijní společnost, případně investiční strategii? Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?

 důchodová reforma / Jak nepřijít o státní podporu? Stačí dodržet několik zásad

10.4.2017

V doplňkovém penzijním spoření dostáváte státní podporu automaticky a její výše se odvíjí od výše vaší úložky. Aby se podpora vždy připsala, nesmí být porušena jednoduchá pravidla.tiskové zprávy / Záznam z jednání bankovní rady ČNB dne 30. března 2017

30. břetzna 2017

Přítomni: Jiří Rusnok, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Vojtěch Benda, Oldřich Dědek, Marek Mora, Tomáš Nidetzký.

Jednání bankovní rady bylo zahájeno prezentací druhé situační zprávy, která vyhodnotila nově dostupné informace a jejich vliv na naplňování makroekonomické prognózy z první situační zprávy. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Celková inflace se v prvních dvou měsících letošního roku zvýšila do horní poloviny tolerančního pásma cíle a pohybovala se nad prognózou. To bylo dáno výraznějším oživením korigované inflace bez pohonných hmot, zejména vlivem zrychlení růstu cen neobchodovatelných statků. Významný byl rostoucí příspěvek cen v oblasti stravování, tažený mimo jiné zavedením elektronické evidence tržeb, a zrychlení růstu imputovaného nájemného vlivem zvyšování cen nových nemovitostí, jejichž váha v indexu spotřebitelských cen se od počátku roku 2017 zvýšila. Rychleji oproti prognóze zesílil i růst cen potravin.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 se dle očekávání zastavilo zpomalování růstu ekonomické aktivity, když reálný HDP mírně zrychlil na 1,9 %, což však byl oproti predikci lehce slabší výsledek. K ekonomickému růstu nadále výrazně přispívala stabilně rostoucí spotřeba domácností. Oproti prognóze byl zaznamenán výraznější pokles fixních investic, větší kladný příspěvek měl naopak čistý vývoz. Pokračující výrazný růst poptávky po práci vedl k prognózou neočekávanému zrychlení růstu zaměstnanosti a dalšímu poklesu míry nezaměstnanosti, za predikcí naopak zaostala dynamika průměrné mzdy v podnikatelské sféře.

V diskusi navazující na prezentaci situační zprávy bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy inflace pro zbytek letošního roku jako proinflační. Na horizontu měnové politiky – který aktuálně pokrývá druhé a třetí čtvrtletí příštího roku – je však vyznění nově dostupných informací smíšené. Zásadní otázkou je přetrvání faktorů aktuálně zvýšené inflace na horizontu měnové politiky. V této souvislosti zazněl názor, že velká část odchylky inflace od prognózy je dána jednorázovými vlivy, které během jednoho roku odezní. Oproti tomu však bylo uvedeno, že inflační tlaky mohou mít – s ohledem na příznivý vývoj ekonomiky a trhu práce – trvalejší charakter a vychylovat bilanci rizik i na horizontu měnové politiky směrem nahoru....důchodová reforma / Jak se dařilo penzijním připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření?

Březen 2017

Ze souhrnné tabulky vyplývá, že odvážnější strategie se dosud vyplácí.

Dynamické fondy dosáhly v průměru na roční zhodnocení ve výši čtyř procent, vyvážené fondy jsou na 2,4 procenta.

Pořadí fondů podle průměrného výnosu v letech 2013 až 2016

Zdroj dat: Asociace penzijních společnost a jednotlivé penzijní společnosti; průměr jsme dopočítali a u transformovaných fondů jsou výsledky za rok 2016 odhadnuté z hospodářských výsledků. ...tiskové zprávy / Internet v mobilu má 41 % dospělých Čechů

27. března 2017

Počet uživatelů internetu v Česku roste. Vloni se jich pravidelně připojovalo k síti 77 %. Stále oblíbenější je připojení přes mobilní telefon.

V roce 2016 používalo internet 6,7 miliónu obyvatel České republiky starších 16 let, tj. 76,5 %. Ve srovnání s rokem 2006 jde o nárůst o 36 procentních bodů. „Vloni byl počet lidí, kteří internet nikdy nepoužili, na úrovni 1,6 miliónu. Většinou šlo o obyvatele starší 65 let a lidi se základním vzděláním nebo o nezaměstnané. Jejich podíl se ale rok od roku snižuje,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

77 % uživatelů se k internetu připojuje denně nebo téměř denně. Kvůli svým soukromým potřebám na něm tráví nejčastěji jednu až pět hodin týdně. 38 % mladých uživatelů do 24 let pak dokonce více než 20 hodin týdně.

Zařízením, z něhož na internet přistupujeme nejvíce, je notebook. Činí tak 65 % uživatelů internetu. Polovina používá stolní počítač a téměř stejný podíl mobilní telefon. „Podíl osob, které se připojují k internetu ze stolních počítačů, roste s věkem. Z notebooku a mobilního telefonu se častěji připojují spíše mladší lidé,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ....zákony / Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

27.3.2017

Dne 21. března 2017 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska předsedy Legislativní rady vlády.

Tento návrh zákona vláda schválila na svém zasedání dne 13. března 2017. Návrh zákona je evidován jako Sněmovní tisk 1062.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá a neodráží trendy nejen západní, ale i východní Evropy. Ve stávající právní úpravě absentuje celá řada právních ustanovení a institutů, které jsou v právních řádech vyspělých evropských států zakotveny. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům, které emitují zahraniční konkurenční hráči na trhu. Návrh zákona současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe, například absenci úpravy agenta pro zajištění, monitora krytého bloku, nuceného správce, dluhopisů se záporným výnosem či absenci úpravy povinně konvertibilních dluhopisů.

Také se upřesňuje ve vztahu k insolvenčnímu řízení povaha majetku zákazníka a jeho vydání zákazníkům. Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní úpravu, která však zohledňuje existující právní předpisy Evropské unie v této oblasti a současně se inspiruje srovnatelnými zahraničními úpravami....tiskové zprávy / ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0,5 %

24.3.2017

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 0,5 %.

Proticyklická kapitálová rezerva byla v rámci Evropské unie zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v roce 2014. Jejím úkolem je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům plynoucím z jeho chování v průběhu finančního cyklu, zejména z nadměrného růstu úvěrů, který vytváří systémová rizika a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.

Nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy bankovní rada ČNB schválila na svém zasedání 16. března 2017. Bližší informace k tomuto rozhodnutí jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy I/2017.

Marek Zemanředitel odboru komunikace ČNB...důchodová reforma / V doplňkovém penzijním spoření jsme zatím spíše konzervativní. Zájem o dynamičtější fondy ale roste

24.3.2017

V konzervativních fondech má střadatel výnos sice jistější, zhodnocení je však malé. Víc peněz na penzi, ale také určitou míru rizika nabízejí vyvážené a dynamické fondy.tiskové zprávy / Nejvstřícnější bankou za rok 2016 se stala Air Bank

22.3.2017

Nejvstřícnější bankou za rok 2016 se stala poprvé v historii hodnocení Air Bank. Tato banka nahradila na první pozici Fio banku, která byla v minulosti pětinásobným vítězem tohoto hodnocení. Na třetím místě se usadila Equa Bank.

Air Bank nahradila po pěti letech na prvním místě dosud vítěznou Fio banku a obdržela od odborné poroty, serveru bankovnipoplatky.com a veřejnosti celkové průměrné roční hodnocení 81,9 procent. Jen o jednu desetinu procenta méně získala druhá Fio banka, která obdržela hodnocení 81,8 procenta. S odstupem se na třetím místě umístila Equa Bank se 76,5 procenty.

Na prvních třech nejlepších pozicích se umístily tři nízkonákladové banky. Z tradičních bank se nejlépe umístila Komerční banka na pátém místě, následovaná UniCredit Bank na místě šestém.

Výsledky minulých ročníků projektu hodnocení Nejvstřícnější banka:...důchodová reforma / Na vyplácení starobních důchodů si stát musí půjčovat

17.3.2017

Prezident APS ČR upozorňuje, že současný systém státního důchodu je dlouhodobě neudržitelný a bez doplňkového penzijního spoření může ve stáří následovat velký finanční propad.Finanční gramotnost / Global Money Week - ČNB konference dne 3.4.2017

Akce vyvrcholí dne 3. 4. 2017 v Konferenčním sále ČNB (Senovážné nám. 29-30, Praha 1) závěrečnou konferencí na téma " Systémové změny ve finančním vzdělávání"

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 - 9:15 Zahájení konference / předběžné výsledky GMW Jana Merunková (yourchance) a Mgr. Marta Gellová (EFPA ČR)

9:15 – 9:30 Úvodní slovo ČNB, Ing. Tomáš Nidetzký (člen Bankovní rady ČNB)

9:30 – 9:55 Potřeba systémových změn ve výuce, MŠMT...investice / ČNB - Upozornění na aktivity společností Savings Funds Limited a Salia Group

17.3.2017

Vzhledem k množícím se dotazům Česká národní banka opakovaně upozorňuje, že společnost Savings Funds Limited nemá žádné povolení k poskytování finančních služeb v České republice. Společnost Savings Funds Limited klientům nabízela zřízení spořícího účtu a platebního účtu, aniž k takové činnosti obdržela potřebné povolení. Společnost Savings Funds prostřednictvím vedeného účtu zprostředkovávala mimo jiné vyplácení zisků z investice do společnosti Salia Group, která rovněž nemá žádné povolení k poskytování finančních služeb v České republice.

Činnost společností Savings Funds a Salia Group vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů od veřejnosti, neoprávněného poskytování platebních služeb a neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti.

Informace sdělovaná zákazníkům o tom, že Česká národní banka zablokovala peněžní prostředky uložené na účtech těchto společností, a proto je nelze zákazníkům vyplatit, se nezakládá na pravdě.

Zdroj: ČNBpojištění / 6 % řidičů někdy vědomě řídilo nepojištěné vozidlo, pojištění řidiči je chtějí přimět k odpovědnosti

Praha, 14. března 2017 – 2/3 motoristů nejsou spokojeny s aktuálním přístupem vůči neplatičům povinného ručení a jsou přesvědčení, že by měl být zaveden systém, který by je přiměl povinné ručení platit. 75 % motoristů považuje za spravedlivé, aby neplatiči povinného ručení přispívali na nepojištěné škody do garančního fondu. 1 % motoristů dokonce přiznává, že vědomě neplatí povinné ručení. Úmyslně tak může jezdit v ČR bez povinného ručení až 80 000 vozidel, z celkového odhadovaného počtu 120 000 nepojištěných vozidel, která se pohybují po českých silnicích.

Vyplývá to z exkluzivního výzkumu agentury SC&C pro Českou kancelář pojistitelů.

Stáhnout

Zdroj: ČAPdůchodová reforma / Doplňkové penzijní spoření jako skvělá investice

Březen 2017

Jako nejlepší volba vyšlo doplňkové penzijní spoření, které za sebou nechalo podílové fondy i stavební spoření.

Dokonce i konzervativní strategie střadatelům na penzi vynese po šesti letech až 17 tisíc korun. Při volbě dynamické strategie s investicí do akcií to ale může být s úložkou 2 000 Kč měsíčně po šesti letech téměř 170 tisíc korun. Další výhodou penzijního spoření je možnost odečíst si od letošního roku až 24 tisíc korun za rok z daňového základu (psali jsme o tom zde).

Autor článku také zpracoval modelovou situaci pro střadatele blížící se šedesátému roku věku, ve které si ze dvou tisíc korun investovaných měsíčně může střadatel odečíst 12 tisíc za rok a zpět získat 1 800 korun. Celý článek si můžete přečíst zde.

 ...Finanční gramotnost / Finanční gramotnost na ČVUT

Březen 2017

Dne 22. března 2017 se koná na ČVUT přednáška:

Finanční gramotnost

Povede Ing. Miroslav Škvára, MBA

Více informací najdete zde:...vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava