o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


důchodová reforma / Penzijní spoření v loňském i letošním roce očima prezidenta APS ČR

17.2.2017

Penzijní spoření v loňském i letošním roce očima prezidenta APS ČRdůchodová reforma / Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2016 včetně Komentáře

15.2.2017

DPS - doplňkové penzijní spoření PP - penzijní připojištění 1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena 2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012 3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 4) Stav ke konci období 5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů....daně / Efektivní daňová politika je naším národním zájmem v oblasti financí

15.2.2017

Tak znělo hlavní poselství ministra financí Andreje Babiše účastníkům konference Český národní zájem, která se konala v prostorách Černínského paláce v Praze. Dalšími panelisty byli mj. ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jeho náměstek Martin Tlapa, ministr zemědělství Marian Jurečka nebo guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Andrej Babiš doporučil při definování českého národního zájmu čerpat z vizionářské knihy Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 000 000 lidí. Za vhodnou inspiraci považuje zejména Baťova doporučení v podobě vybudování páteřní sítě železnic a dálnic, jednoduchého a funkčního daňového systému, strategické orientace na klíčové obory ve vzdělávání a odstranění zbytečné byrokracie.

Vytvoření efektivního a funkčního daňového systému je dlouhodobou prioritou ministra financí. „Tři roky, co jsem ve funkci, bojuju v Bruselu za to, abychom mohli v Česku využívat plošný reverse charge v boji proti daňovým únikům,“ zmínil Andrej Babiš systém přenesené daňové povinnosti, který chce využít v boji proti únikům a karuselovým podvodům na DPH. Celkový daňový únik na DPH (tzv. VAT gap) přitom představuje v ČR 80-90 mld. Kč a v EU zhruba 168 mld. eur ročně! „Evropská komise se jednostranně zaměřuje na opatření v oblasti korporátních daní a oblasti DPH se podle mě nevěnuje dostatečně. Mám podstatné výhrady vůči podobě, v jaké navrhl možnost využití reverse charge pan Moscovici,“ kritizoval český ministr financí parametry návrhu eurokomisaře pro měnové záležitosti. „Naším zájmem je pilotní projekt plošného reverse charge umožňující jeho široké využití!“

Jako další z priorit v daňové oblasti ministr financí zmínil chystaný projekt MOJE daně, na jehož přípravě intenzivně pracuje daňová sekce ministerstva a jehož základem má být nový přehledný zákon o dani z příjmu, který by měl nahradit zastaralou a 150krát novelizovanou normu z roku 1992. Za nutnost označil rovněž nahrazení prastarého Automatizovaného Daňového Informačního Systému. Tím přešel k druhé části svého vystoupení, ve které vybídl k inspiraci prvky moderních digitálních ekonomik po vzoru Estonska nebo Singapuru.vzdělávání / Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Hledání výnosu a hledání klienta

Únor 2017

Odbornou konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 – Hledání výnosu, hledání klienta pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví.

Konference se bude konat v pátek 17. 2. 2017 od 9:00 již tradičně v prostorách Vencovského auly na půdě Vysoké školy ekonomické.

Konference je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených nízkými úrokovými sazbami a dalšími faktory, mezi něž patří především evropská i lokální regulace a nové finanční technologie, které přinášejí strukturální dopady do nastavení finančního trhu, jak z pohledu producentů finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu ke klientům. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů a rovněž z pohledu akademické obce.

Tato odborná konference může nabídnout přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost....vzdělávání / Jaroslav Moravec: Historie naší padesátikorunové bankovky sahá až do Rakouska-Uherska

Únor 2017

Ukončení možnosti výměny bankovky v hodnotě 50 Kč se blíží. Víte, jak dlouhá je její historie? Tou vás provede Jaroslav Moravec z ČNB, který o platidlech přednáší na Právnické fakultě UK a Fakultě strojní ČVUT.

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog_cnb/2017/20170214_moravec.html

Zdroj: ČNBdaně / Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně

14.2.2017

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.

Stejně jako minulý rok, i letos budou pracovníci Finanční správy vyjíždět do 180 vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání daňových přiznání co nejblíže jejich bydlišti. Přehled výjezdů do obcí.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na úřadě, mohou využít rozšířené úřední hodiny od 27. března do 31. března od 8,00 do 17,00 hodin a poslední den lhůty 3. dubna od 8,00 do 18,00 hodin.

Novinkou letošního roku je zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít klasický čtyřstránkový formulář....tiskové zprávy / Nové rozdělení kompetencí členů bankovní rady

13.2.2017

Bankovní rada České národní banky dnes na mimořádném jednání rozhodla o rozdělení kompetencí po nástupu dvou nových členů.

Nově příchozí Oldřich Dědek bude dohlížet na rozpočet a účetnictví a též na sekci statistiky a datové podpory. Další nový člen Marek Mora bude mít na starost sekci řízení rizik a podpory obchodů, dále sekci informatiky a samostatný odbor restrukturalizace.

Bankovní rada současně schválila, že člen bankovní rady Vojtěch Benda převezme od viceguvernéra Mojmíra Hampla dohled nad sekcí měnovou a že sekce správní bude nově spadat pod člena bankovní rady Tomáše Nidetzkého. Nové rozdělení kompetencí je účinné od 13. února.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend....důchodová reforma / Výsledky fondů doplňkového spoření přehledně

13.2.2017

Jak se v loňském roce dařilo penzijním společnostem zhodnotit vaše úspory na stáří?

 

Portál Peníze.cz nabídl minulý týden velké srovnání výsledků účastnických fondů doplňkového spoření za rok 2016. Ukázal, že se dařilo především těm fondům, které šly do většího rizika.

 ...pojištění / Odnětí povolení Cestovní pojišťovně ADRIA Way

Česká národní banka oznamuje, že dne 2. 2. 2017 pravomocně odňala Cestovní pojišťovně ADRIA Way povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Stalo se tak na základě žádosti pojišťovny, která se rozhodla svou činnost na pojistném trhu ukončit. Pojišťovna nemá ke dni odnětí povolení žádné existující pojistné smlouvy ani závazky z nich.

Případné závazky z pojistných smluv, které byly ukončeny v minulosti, byly k 1. 1. 2017 převedeny na UNIQA pojišťovnu, a. s. Cestovní pojišťovna ADRIA Way vstoupila dne 2. 2. 2017 do likvidace.

Zdroj: ČNBFinanční gramotnost / Publikace Finanční gramotnost 2016 v SR

Únor 2017

Publikaci Finanční gramotnost 2016 (autor Miroslav Škvára) je možno zakoupt i v SR.

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

Velkoobchod, centrální expedice

Řipská 23...pojištění / ČAP - Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu opět vzrostla

Praha, 2. února 2017 – Pojistný podvod je trestným činem, za který hrozí až 10 let vězení, přesto pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2016 celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,218 mld. Kč.

Počet odhalených podvodů tak opět narostl, což pouze potvrzuje, že pojišťovny zvyšují intenzitu boje proti tomuto druhu kriminality. V roce 2016 se potvrdil trend předchozího roku a převládly odhalené pojistné podvody v oblasti pojištění osob. Segmentu pojištění vozidel dominovaly podvody u povinného ručení.

Stáhnout PDF

Zdroj: ČAPdůchodová reforma / Penzijní spoření nerovná se životní pojištění

27.1.2017

Stále se bohužel můžete setkat s mylným názorem, že i životní pojištění vás zabezpečí na stáří a ve své podstatě je podobné penzijnímu spoření.Finanční gramotnost / Kurz - Finanční gramotnost pro pedagogické pracovníky Praha 13.3.2017

Leden 2017

Termín: 13.3.2017 od 9:00 hod. do 13.3.2017 15:00 hod.

Místo: Praha – bude upřesněno

Lektor: Ing. Miroslav Škvára, MBA

Cíl semináře: Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený pohled na finanční gramotnost. Vysvětlit základní finanční produkty, se kterými se běžný občan setkává v praxi. Důraz je kladen na rozdíl mezi spořicím produktem, pojistným produktem a investicemi. Vzhledem k tomu, že se seminář orientován na pedagogické pracovníky, získá účastník informace, jak probíhá výuka tohoto nepovinného předmětu na gymnáziu v Praze....důchodová reforma / ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE PŘEDDŮCHODU OD 2017

Leden 2017

MPSV vyhlásilo průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2016 ve výši 27 000 Kč. Právě z ní se mj. odvozuje minimální předdůchod (30 % průměrné mzdy). Minimální výše předdůchodu z doplňkového penzijního spoření, jehož výplata začne v roce 2017, se navýšila na 8 100 Kč.

A protože předdůchod má být vyplácen alespoň 2 roky, klient, který o něj bude žádat, by měl mít na penzijním spoření naspořeno alespoň 194 400 Kč.

Zdroj: MPSVfinanční produkty / Je bitcoin hrozba, či „pouze“ alternativa?

 

Jaroslav Průcha, Jan Berka (Roklen24 25. 1. 2017, rubrika Trhy)

Rozšíření bitcoinu obecně nebrání jeho právní úprava či její absence, ale to, zda plní nějakou potřebu uživatelů, kterou existující platidla z nějakého důvodu neplní. U bitcoinových nadšenců plní potřebu vymezit se proti existujícímu stavu věcí, u malých uživatelů ze sféry šedé a černé ekonomiky zase potřebu platit pseudonymně. Pro server Roklen24 to uvedl Michal Vodrážka, ředitel odboru dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy ČNB.

Jaký je pohled ČNB na bitcoin? Považujete ho za alternativní měnu, nebo za nástroj čisté spekulace?

Pohled ČNB na bitcoin je stále stejný. Nejedná se o peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku, tedy ani o bezhotovostní peníze, ani o tzv. peníze elektronické. Pro ČNB byla kategorizace bitcoinu a virtuálních měn obecně podstatná z hlediska regulace a dohledu – nezajímá nás tolik, co bitcoin je, resp. jak ho kategorizovat, mezi co ho zařadit, ale zda (a jak) na bitcoiny a obchodování s nimi dopadají právní předpisy, na jejichž dodržování ČNB dohlíží. Proto jsme v únoru 2014 zveřejnili dokument „Obchodování s bitcoiny/Je k obchodování s bitcoiny nebo k jejich směně potřebné povolení ČNB?“. Nakolik slouží bitcoin jako náhradní platidlo či slovy trestního práva náhražka tuzemských peněz v Česku nesledujeme, ale téměř jistě půjde o marginální částky....vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava