o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


daně / Start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší míří do druhého čtení

Únor 2019

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance dvou let s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně financí....daně / Start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší míří do druhého čtení

Únor 2019

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance dvou let s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně financí....tiskové zprávy / Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2019

Únor 2019

Podle dnes zveřejněných údajů zrychlil v lednu 2019 meziroční růst cenové hladiny na 2,5 %. Inflace tak vzrostla do horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním lednu meziročně zvýšily o 2,4 %.

Inflace byla v lednu o 0,5 procentního bodu nad prognózou ČNB. Důvodem této odchylky byly především vyšší jádrová inflace a dřívější zrychlení růstu cen potravin, než předpovídala prognóza. Také meziroční růst cen pohonných hmot byl v lednu nad prognózou, byť jen mírně. V souladu s prognózou v lednu znatelně zrychlil růst regulovaných cen. Také primární dopady změn nepřímých daní odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data představují proinflační riziko aktuální prognózy ČNB. Podle ní zůstávají celkové inflační tlaky silné především v souvislosti s výraznou mzdovou dynamikou a pokračujícím růstem domácí ekonomiky.

Tyto faktory se projevují především ve vývoji jádrové inflace. Naopak proinflační působení dovozních cen slábne. Podle prognózy zůstane v první polovině letošního roku inflace dočasně v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. K tomu přispěje jádrová inflace a zrychlení růstu cen potravin a regulovaných cen. V dalším období se však celkové inflační tlaky zmírní a cenový růst zpomalí. V tom se nejprve projeví zesilující pokles dovozních cen, který bude odrážet obnovené posilování kurzu koruny a pokles zahraniční inflace....tiskové zprávy / MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017

Únor 2019

Ministerstvo financí vydává konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2017. Odborná i laická veřejnost má tak již potřetí možnost seznámit se s hospodařením státu jako celku.

Součástí materiálu je mimo jiné také podrobná zpráva, která je vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace.

„Již potřetí předkládá ministerstvo financí konsolidovanou účetní závěrku České republiky, která doplňuje peněžní a statistické informace o hospodaření státu o informace na akruální bázi,“ vysvětluje náměstek pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. „Údaje z konsolidace umožňují získat představu o tom, jaké má stát jako celek pohledávky, závazky, jakou hodnotu má jeho majetek,“ dodává Tomáš Vyhnánek.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku....tiskové zprávy / Výstavou 100 let česko-slovenské koruny oslavy nekončí

Únor 2019

V prodeji je první česká pamětní bankovka i nové příležitostné dvacetikoruny. Na Pražském hradě je pak k vidění zlatá mince v hodnotě 100 milionů korun

Poslední lednový týden byl pro sběratele mincí a bankovek malým svátkem. Česká národní banka pustila do oběhu další trojici dvacetikorunových mincí s významnými osobnostmi československé měny, vydala klasickou oběžnou stokorunovou bankovku s přítiskem k 100. výročí měnové odluky a hlavně velmi očekávanou pamětní bankovku v hodnotě 100 korun s portrétem Aloise Rašína. Současně začala v Císařské konírně Pražského hradu výstava nazvaná „100 let česko-slovenské koruny“, která nejen mapuje vývoj naší měny, ale láká také na zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Druhá největší mince na světě emitovaná ČNB váží 130 kilogramů, průměr má víc než půl metru a silná je 48 milimetrů. Výstava potrvá do 28. dubna.

Po letech velmi konzervativní „sběratelské politiky“, kdy se komunikace ČNB se sběrateli odehrávala jen v rámci emisí pamětních mincí, představuje přelom loňského a letošního roku doslova sběratelskou smršť. A jak se podle ohlasu, který vzbudila loňská emise pamětních dvacetikorun, zdá, vykročila Česká národní banka správným směrem....tiskové zprávy / ČNB koncem ledna vydá trojici příležitostných dvacetikorun k 100. výročí vzniku československé měny

Česká národní banka koncem ledna zahájí oslavy 100. výročí zavedení československé koruny dvěma emisemi oběžných mincí a bankovek a vydáním historicky první pamětní bankovky.

Tento počin bude předcházet unikátní výstavě na Pražském hradě, kde budou k vidění historická platidla spolu s největší zlatou mincí Evropy.

ČNB navazuje na úspěšnou podzimní emisi tří příležitostných dvacetikorun k 100. výročí založení československého státu s názvem Významné osobnosti československého státu a 30. ledna 2019 vydá další trojici oběžných dvacetikorun, tentokrát u příležitosti 100. výročí zavedení československé měny.

Tři mince s nominální hodnotou 20 Kč ponesou portréty prvorepublikových národohospodářů, kteří mají významný podíl na stabilitě koruny po založení československého státu – prvního ministra financí Aloise Rašína, jeho pozdějšího nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila.

Vedle emise těchto příležitostných dvacetikorun bude ve stejný den emitována také oběžná bankovka s nominální hodnotou 100 Kč, která ponese logo oslav 100. výročí zavedení československé koruny. Tato stokoruna se bude od běžných bankovek v oběhu lišit přítiskem výročního loga České národní banky, umístěného na lícní straně v kuponu pod nominální hodnotou....tiskové zprávy / ČNB - Globální ekonomický výhled

Leden 2019zákony / MMR: Vláda schválila návrh zákona o realitním zprostředkování

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes předložila Vládě ČR návrh zákona o realitním zprostředkování a změnu zákona o živnostenském podnikání. Zákon má zkvalitnit vztahy mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a přiblížit podmínky tohoto podnikání k ostatním státům EU. Vláda na dnešním zasedání návrh zákona schválila.

„Chceme dát realitnímu trhu jasnější pravidla a především tím pomoci chránit zájmy občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.EU / ČNB - Upozornění na přechodná pravidla pro poskytování finančních služeb v UK po Brexitu

Česká národní banka upozorňuje na nové podmínky, za jakých budou moci dohlížené subjekty finančního trhu pokračovat v poskytování přeshraničních služeb ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska i po jeho odchodu z Evropské unie.

Poskytovatelům finančních služeb, kteří své služby v této zemi poskytují prostřednictvím tzv. evropského pasu, tamní orgán dohledu (Financial Conduct Authority, FCA) nově umožňuje oznámit záměr využít tzv. režim dočasného povolení k poskytování služby i po ukončení členství UK v EU.

Toto oznámení je možné podávat pouze od 7. ledna do 28. března 2019. Dále mohou poskytovatelé využít tzv. režim smluv o finančních službách. Více informací lze nalézt na stránkách FCA k dočasnému povolení (externí odkaz, anglicky) a režimu smluv (externí odkaz, anglicky).

Zdroj: ČNBtiskové zprávy / FAÚ vloni zajistil 7,5 miliardy

18.1.2019

Mladá fronta DNES | 18.1.2019 | Rubrika: Z domova | Strana: 4 | Autor: Karel Hrubeš Rozhovor s Liborem Kazdou, ředitelem Finančního analytického úřadu

* V roce 2017 FAÚ zajistil 2,1 miliardy korun, o polovinu méně než v roce 2016. Máte v tuto chvíli číslo za loňský rok?

V loňském roce FAÚ svými rozhodnutími zajistil částku přibližně 7,5 miliardy korun. Je to historicky nejvyšší částka.

* V minulosti se na vysokých objemech zajištěných financí podílely především velké případy (např. Metropolitní spořitelní družstvo). Měl FAÚ podobně velký případ i letos?...investice / Informace ke zveřejňování statistik k emisi Dluhopisu Republiky

3.12.2018

Statistiky ohledně množství držitelů Dluhopisu Republiky a celkové upsané hodnotě budou obdobně jako informace o pokladním plnění státního rozpočtu či statistik z jednotlivých slosování Účtenkovky zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí vždy první pracovní den následující po skončení příslušného upisovacího období.

V případě první emise, jejíž upisovací období je stanoveno na 3.12.2018-18.1.2019, tak bude souhrnná informace zveřejněna v pondělí 21.1.2019 ve 14 hodin. Tato periodicita informování odpovídá zvolené koncepci nepřetržitého prodeje dluhopisů, kdy je upisovací období stanoveno předem a není omezeno žádným limitem.

Zdroj: MFtiskové zprávy / Nepozorovaná, ale o to důležitější: přirozená úroková sazba v ČR

Listopad 2018

30. 11. 2018

Česká národní banka zvýšila v listopadu hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbu (2W repo) na 1,75 procenta, což už je páté zvýšení sazby v letošním roce. Podle aktuální prognózy1 dosáhne tato měnověpolitická sazba koncem roku 2020 zhruba 2,5 procenta. Jaká je vlastně neutrální úroveň měnověpolitické sazby, k níž by se měla centrální banka blížit při inflaci a prognóze na cíli a s uzavřenou mezerou výstupu? Je neutrální úroveň sazeb v zásadě neměnná anebo se dynamicky vyvíjí v čase v rámci hospodářského cyklu? To všechno jsou otázky, kterými se tento blog zabývá.

Neutrální úroveň úrokových sazeb je součtem inflace a tzv. přirozené reálné úrokové sazby. Zatímco inflace je ukotvena inflačním cílem stanoveným centrální bankou, a je tedy snadno měřitelná, přirozená úroková sazba je nepozorovaná veličina. Definujeme jí jako reálnou sazbu konzistentní s inflací na cíli a výstupem na své potenciální (rovnovážné) úrovni2 . Tato sazba je určena strukturálními parametry ekonomiky a není tedy nijak ovlivněna měnovou politikou. Pokud jsou reálné úrokové sazby na úrovni přirozené úrokové sazby, nedochází – za jinak nezměněných předpokladů – ke zrychlení ani zpomalení inflace mimo cíl a reálná ekonomická aktivita zůstává na potenciální úrovni. S tím, jak po dlouhém období nekonvenčních nástrojů dochází k postupnému návratu měnových politik ke standardnímu režimu, přitom roste i zájem centrálních bankéřů o kvantifikaci úrovně přirozené sazby.

Podle neoklasické růstové teorie je přirozená úroková sazba determinovaná reálným růstem ekonomiky.Dlouhodobě udržitelný reálný růst HDP na hlavu je umožněn růstem produktivity, který zvyšuje přirozenou úrokovou sazbu. Zrychluje-li potenciální růst ekonomiky, roste i přirozená úroková sazba a opačně. Podle této teorie by také vyspělé země měly mít nižší reálné sazby než rozvíjející se a konvergující země z důvodu nižšího potenciálního růstu. Vysoká ekonomická úroveň vyspělých zemí spolu s relativně nízkým hospodářským růstem totiž implikují i nižší přirozenou sazbu....tiskové zprávy / ČNB zvyšuje úrokové sazby

>Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,50 %.

Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,50 % a diskontní sazby na 0,50 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 27. září 2018.

Tisková konference za účasti guvernéra Jiřího Rusnoka se uskuteční ve 14:15 hod. v sále MP614 (bývalá knihovna) Kongresového centra ČNB, vchod ze Senovážného náměstí.

Markéta Fišerováředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNBinvestice / ČNB - ESMA prodlouží zákaz binárních opcí o další tři měsíce

Česká národní banka upozorňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) oznámil rozhodnutí o obnovení zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, který platí od 2. července, a to na další tříměsíční období počínaje 2. říjnem 2018.tiskové zprávy / ČNB vydává nové vzory bankovek 100 Kč a 200 Kč

Září 2018

Česká národní banka dnes do oběhu uvádí nové vzory bankovek v nominální hodnotě 100 Kč a 200 Kč.

I když celkový vzhled bankovek zůstává na první pohled zachován, nová platidla mají posílenou ochranu proti padělání a umožňují snadnější zpracování na technických zařízeních. Díky novým stokorunám a dvousetkorunám se tak sjednotí podoba všech českých bankovek.

Hlavním motivem bankovky 100 Kč tak zůstane Karel IV., zatímco v případě bankovky 200 Kč to bude i nadále Jan Amos Komenský. Stokoruny uvedené do oběhu v letech 1995 a 1997 a dvousetkoruny, které byly vydány v letech 1996 a 1998, zůstanou i nadále v platnosti a budou postupně nahrazovány novým vzorem v závislosti na svém opotřebení.

„Novými vzory stokoruny a dvousetkoruny završujeme tzv. inovovanou emisi českých bankovek, zahájenou v roce 2007. Změny spočívají zejména v nových prvcích proti padělání. Umožní však také oboustranné zpracování bankovek na moderních strojích, a tudíž efektivnější zajištění hladkého peněžního oběhu, což je jeden z hlavních úkolů České národní banky,“ uvedl k emisi guvernér ČNB Jiří Rusnok....vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava